เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 181 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาความเหมาะสมการให้เอกชนดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า [ 28 ก.ย. 2565 ]3
2 ประกาศการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 23 ก.ย. 2565 ]11
3 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2565 ]19
4 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการการศึกษาความเหมาะสมการให้เอกชนดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า [ 8 ก.ย. 2565 ]22
5 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง แจ้งปิดการให้บริการงานทะเบียนราษฎร [ 22 ส.ค. 2565 ]29
6 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การเปิดบริการกายภาพบำบัดและนวดแผนไทย [ 16 ส.ค. 2565 ]36
7 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 2 ส.ค. 2565 ]60
8 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [ 1 ส.ค. 2565 ]32
9 ประชาสัมพันธ์ สื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือไซเบอร์วัคซีน (cyber Vaccine) [ 26 ก.ค. 2565 ]50
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ [ 20 ก.ค. 2565 ]48
11 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 11 ก.ค. 2565 ]40
12 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสนุบสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565" [ 11 ก.ค. 2565 ]41
13 ประกาศเทศบาล เรื่อง การรรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการการศึกษาความเหมาะสมการให้เอกชนดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตประแสไฟฟ้าเทสบาลเมืองทับกวาง [ 4 ก.ค. 2565 ]49
14 ประชาสัมพันธ์ การผ่อนคลายมาตราการและป้องกันควบคุมการระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 4 ก.ค. 2565 ]37
15 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]33
16 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองทับกวาง พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]36
17 ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนการชะลอไตเสื่อม เพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ QR Code คัดกรองไตในกลุ่มประชากรเสี่ยง เพื่อค้นหาผู้มีความเสี่ยงโรคไต [ 27 มิ.ย. 2565 ]33
18 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]55
19 บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 16 มิ.ย. 2565 ]46
20 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล [ 15 มิ.ย. 2565 ]61
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10