เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรำุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 24 พ.ค. 2566 ]3
2 ประกาศขอระงับการออกอากาศระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติเป็นการชั่วคราว [ 24 พ.ค. 2566 ]3
3 ประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่ส่วนราชการ (คู่มือออนไลน์) [ 23 พ.ค. 2566 ]1
4 9 สาเหตุที่ทำให้บุรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้าม [ 22 พ.ค. 2566 ]2
5 จับเท็จไล่ทัน ข้ออ้างและคำลวงเรื่อง "บุหรี่ไฟฟ้า" [ 22 พ.ค. 2566 ]1
6 บุหรี่ไฟฟ้า ความลับที่บริษัทบุหรี่ไม่อยากให้ครอบครัวของคุณรู้ [ 22 พ.ค. 2566 ]1
7 แบบแสดงความคิดเห็นการทบทวนเทศบัญญัติ กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2565 [ 18 พ.ค. 2566 ]18
8 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อทบทวนเทศบัญญัติ เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2565 [ 16 พ.ค. 2566 ]10
9 แจ้งปิดการให้บริการงานทะเบียนราษฎร [ 11 พ.ค. 2566 ]0
10 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]10
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2566 ]4
12 ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]10
13 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]17
14 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองทับกวาง [ 15 มี.ค. 2566 ]9
15 โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]10
16 (ร่าง) เทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]23
17 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นอื่น [ 28 ก.พ. 2566 ]31
18 รับโอน(ย้าย)พนักงาน ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 24 ก.พ. 2566 ]11
19 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการ [ 13 ก.พ. 2566 ]44
20 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 3 ก.พ. 2566 ]61
 
หน้า 1|2|3|4|5