เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 138 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก [ 25 ม.ค. 2565 ]3
2 การขยายระยะเวลาข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "คนไทยไร้ E-Waste" [ 19 ม.ค. 2565 ]13
3 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม [ 19 ม.ค. 2565 ]12
4 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]14
5 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]12
6 คำสั่งเทศบาลเมืองทับกวาง ที่ 933/2564 เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม [ 19 ม.ค. 2565 ]13
7 คำสั่งเทศบาลเมืองทับกวาง ที่ 934/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามปกติ [ 19 ม.ค. 2565 ]10
8 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง ยกเว้นธรรมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง [ 10 ม.ค. 2565 ]15
9 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกวดโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์ไทย [ 6 ต.ค. 2564 ]63
10 ประชาสัมพันธ์ เรื่องห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ [ 22 ก.ย. 2564 ]77
11 รายชื่อผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรก จำนวน 1,000 คน ในวันที่ 21 กันยายน 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]246
12 จำนวนผู้จองฉีดวัคซีนโควิด-19 ของเทศบาลเมืองทับกวาง วันที่ 13 ก.ย.2564 มีผู้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซินชิโนฟาร์มของเทศบาลเมืองทับกวางแล้ว 2,696 คน คงเหลือ 2,304 คน [ 14 ก.ย. 2564 ]866
13 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]97
14 ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 8 ก.ย. 2564 ]84
15 คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่2608/2564 เรื่อง ปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 2 ก.ย. 2564 ]172
16 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3 [ 20 ส.ค. 2564 ]151
17 ปิดทำการสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวางชั่วคราว (บางส่วน) [ 8 ส.ค. 2564 ]96
18 คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการแพร่ระบาดระลอกที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 22 ก.ค. 2564 ]116
19 ประชาสัมพันธ์ เรื่องศูนย์พักคอยในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง [ 22 ก.ค. 2564 ]85
20 ประสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองทับกวาง [ 22 ก.ค. 2564 ]78
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7