เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]26
22 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การให้ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) [ 5 ม.ค. 2566 ]22
23 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การจัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]19
24 การจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "ทับกวางคาวบอยซิตี้ ครั้งที่ 12" [ 2 ม.ค. 2566 ]22
25 การชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 26 ธ.ค. 2565 ]24
26 การยื่นแบบแสดงรายการ และการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 26 ธ.ค. 2565 ]18
27 ขยายเวลาการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม [ 26 ธ.ค. 2565 ]16
28 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 16 ธ.ค. 2565 ]24
29 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]30
30 การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.๒๕๖๔ [ 28 พ.ย. 2565 ]27
31 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดฯ [ 21 พ.ย. 2565 ]78
32 ใบตรวจสอบรายชื่อวิ่ง ทับกวางมินิมาราธอน 2565 ประเภท 6 ก.ม.ทั่วไป [ 18 พ.ย. 2565 ]61
33 ใบตรวจสอบรายชื่อวิ่ง ทับกวางมินิมาราธอน 2565 ประเภท 6 ก.ม. อายุ 60 ปีขึ้นไป [ 18 พ.ย. 2565 ]47
34 ใบตรวจสอบรายชื่อวิ่ง ทับกวางมินิมาราธอน 2565 ประเภท 10 ก.ม.ทั่วไป [ 18 พ.ย. 2565 ]48
35 ใบตรวจสอบรายชื่อวิ่ง ทับกวางมินิมาราธอน 2565 ประเภท 10 ก.ม. อายุ 60 ปีขึ้นไป [ 18 พ.ย. 2565 ]35
36 กำหนดการ การแข่งขันทับกวางมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 [ 18 พ.ย. 2565 ]44
37 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง การรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับ(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. [ 16 พ.ย. 2565 ]57
38 การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศุนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2565 ]44
39 ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ประเภทงานทะเบียนราษฎรที่ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล [ 21 ต.ค. 2565 ]52
40 ขอความร่วมมือร่วมกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]53
 
|1หน้า 2|3|4|5