เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 158 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การขยายระยะเวลาข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "คนไทยไร้ E-Waste" [ 19 ม.ค. 2565 ]81
22 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม [ 19 ม.ค. 2565 ]84
23 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]90
24 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]85
25 คำสั่งเทศบาลเมืองทับกวาง ที่ 933/2564 เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม [ 19 ม.ค. 2565 ]79
26 คำสั่งเทศบาลเมืองทับกวาง ที่ 934/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามปกติ [ 19 ม.ค. 2565 ]75
27 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2565 ]59
28 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง ยกเว้นธรรมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง [ 10 ม.ค. 2565 ]84
29 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกวดโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์ไทย [ 6 ต.ค. 2564 ]131
30 ประชาสัมพันธ์ เรื่องห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ [ 22 ก.ย. 2564 ]136
31 รายชื่อผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรก จำนวน 1,000 คน ในวันที่ 21 กันยายน 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]306
32 จำนวนผู้จองฉีดวัคซีนโควิด-19 ของเทศบาลเมืองทับกวาง วันที่ 13 ก.ย.2564 มีผู้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซินชิโนฟาร์มของเทศบาลเมืองทับกวางแล้ว 2,696 คน คงเหลือ 2,304 คน [ 14 ก.ย. 2564 ]996
33 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]152
34 ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 8 ก.ย. 2564 ]138
35 คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่2608/2564 เรื่อง ปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 2 ก.ย. 2564 ]227
36 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3 [ 20 ส.ค. 2564 ]210
37 ปิดทำการสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวางชั่วคราว (บางส่วน) [ 8 ส.ค. 2564 ]148
38 คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการแพร่ระบาดระลอกที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 22 ก.ค. 2564 ]167
39 ประชาสัมพันธ์ เรื่องศูนย์พักคอยในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง [ 22 ก.ค. 2564 ]145
40 ประสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองทับกวาง [ 22 ก.ค. 2564 ]131
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8