เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ขอความร่วมมือร่วมกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]42
22 การประกวดนางนพมาศ ในโครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 10 ต.ค. 2565 ]41
23 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน [ 6 ต.ค. 2565 ]38
24 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 6 ต.ค. 2565 ]62
25 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาความเหมาะสมการให้เอกชนดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า [ 28 ก.ย. 2565 ]41
26 ประกาศการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 23 ก.ย. 2565 ]42
27 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2565 ]69
28 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการการศึกษาความเหมาะสมการให้เอกชนดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า [ 8 ก.ย. 2565 ]55
29 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง แจ้งปิดการให้บริการงานทะเบียนราษฎร [ 22 ส.ค. 2565 ]60
30 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การเปิดบริการกายภาพบำบัดและนวดแผนไทย [ 16 ส.ค. 2565 ]71
31 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 2 ส.ค. 2565 ]107
32 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [ 1 ส.ค. 2565 ]71
33 ประชาสัมพันธ์ สื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือไซเบอร์วัคซีน (cyber Vaccine) [ 26 ก.ค. 2565 ]118
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ [ 20 ก.ค. 2565 ]81
35 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 11 ก.ค. 2565 ]72
36 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสนุบสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565" [ 11 ก.ค. 2565 ]72
37 ประกาศเทศบาล เรื่อง การรรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการการศึกษาความเหมาะสมการให้เอกชนดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตประแสไฟฟ้าเทสบาลเมืองทับกวาง [ 4 ก.ค. 2565 ]108
38 ประชาสัมพันธ์ การผ่อนคลายมาตราการและป้องกันควบคุมการระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 4 ก.ค. 2565 ]90
39 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]65
40 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองทับกวาง พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]66
 
|1หน้า 2|3|4