เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 11 ก.ค. 2565 ]78
42 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสนุบสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565" [ 11 ก.ค. 2565 ]81
43 ประกาศเทศบาล เรื่อง การรรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการการศึกษาความเหมาะสมการให้เอกชนดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตประแสไฟฟ้าเทสบาลเมืองทับกวาง [ 4 ก.ค. 2565 ]123
44 ประชาสัมพันธ์ การผ่อนคลายมาตราการและป้องกันควบคุมการระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 4 ก.ค. 2565 ]102
45 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]71
46 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองทับกวาง พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]70
47 ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนการชะลอไตเสื่อม เพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ QR Code คัดกรองไตในกลุ่มประชากรเสี่ยง เพื่อค้นหาผู้มีความเสี่ยงโรคไต [ 27 มิ.ย. 2565 ]66
48 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]88
49 บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 16 มิ.ย. 2565 ]77
50 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล [ 15 มิ.ย. 2565 ]93
51 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเพิ่มวัตถุประสงค์การเข้าใช้ประโยขน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่1 ท้องที่จังหวัดสระบุรี [ 14 มิ.ย. 2565 ]132
52 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่องระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 11 คน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]76
53 บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง ยาสูบ:ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม [ 30 พ.ค. 2565 ]89
54 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]147
55 ขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2565 ]99
56 ประกาศ กำนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเียบการสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เอกดนตรีไทย) [ 9 พ.ค. 2565 ]82
57 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]151
58 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 22 มี.ค. 2565 ]163
59 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เอกดนตรีไทย) [ 21 มี.ค. 2565 ]115
60 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา [ 15 มี.ค. 2565 ]149
 
|1|2หน้า 3|4|5