เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 194 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 22 มี.ค. 2565 ]145
42 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เอกดนตรีไทย) [ 21 มี.ค. 2565 ]105
43 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา [ 15 มี.ค. 2565 ]136
44 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 10 มี.ค. 2565 ]107
45 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนคนละครึ่ง ระยะที่ 4 [ 9 มี.ค. 2565 ]103
46 ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทับกวางได้ดำเนินงาน "โครงการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองทับกวาง รักษ์โลก ลด งดใช้ ถุงหิ้วพลาสติก" ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]117
47 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]96
48 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการเผาในที่โล่ง [ 25 ก.พ. 2565 ]111
49 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยกรณีเอกสารราชการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย [ 24 ก.พ. 2565 ]106
50 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ฉุกเฉิน เรื่อง มาตราฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานนอกสถานพยาบาล พ.ศ.2564 [ 23 ก.พ. 2565 ]109
51 การรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2565 ]111
52 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้บริการนวดแผนไทย [ 8 ก.พ. 2565 ]120
53 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลทับกวาง บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (กพปน.) [ 4 ก.พ. 2565 ]157
54 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งดการส่งสัญญาณกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติของเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อทำการปรับคลื่นความถี่ใหม่ [ 4 ก.พ. 2565 ]120
55 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก [ 25 ม.ค. 2565 ]165
56 ประกาศสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]89
57 การขยายระยะเวลาข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "คนไทยไร้ E-Waste" [ 19 ม.ค. 2565 ]144
58 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม [ 19 ม.ค. 2565 ]148
59 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]158
60 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]148
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10