เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 165 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 8 ก.ย. 2564 ]152
42 คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่2608/2564 เรื่อง ปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 2 ก.ย. 2564 ]244
43 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3 [ 20 ส.ค. 2564 ]225
44 ปิดทำการสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวางชั่วคราว (บางส่วน) [ 8 ส.ค. 2564 ]165
45 คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการแพร่ระบาดระลอกที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 22 ก.ค. 2564 ]184
46 ประชาสัมพันธ์ เรื่องศูนย์พักคอยในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง [ 22 ก.ค. 2564 ]158
47 ประสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองทับกวาง [ 22 ก.ค. 2564 ]147
48 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3 [ 20 ก.ค. 2564 ]138
49 นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ออกเยี่ยมบ้านนายเสวก วงษ์ธนูศิลป์ ผู้ป่วยผ่าตัดบริเวณหน้าท้อง [ 2 ก.ค. 2564 ]180
50 ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]134
51 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]131
52 ประกาศสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]128
53 บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 21 มิ.ย. 2564 ]124
54 ประชาสัมพันธ์การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันหรือสงสัย COVID-19 [ 8 มิ.ย. 2564 ]122
55 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Information System - CPIS) และMobile Appication "คุ้มครองเด็ก" [ 8 มิ.ย. 2564 ]138
56 คำแนะนำการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อ COVID-19 [ 2 มิ.ย. 2564 ]121
57 คำแถลงสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย [ 31 พ.ค. 2564 ]139
58 การปฏิบัติตัวให้ห่างไกลโควิด-19 [ 31 พ.ค. 2564 ]122
59 กำหนดการรับมอบแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]115
60 การเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง [ 20 พ.ค. 2564 ]116
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9