เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แจ้งปิดการให้บริการงานทะเบียนราษฎร [ 11 พ.ค. 2566 ]10
42 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]16
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2566 ]10
44 ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]15
45 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]42
46 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองทับกวาง [ 15 มี.ค. 2566 ]16
47 โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]17
48 (ร่าง) เทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]29
49 ข่าวประชาสัมพันธ์ สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด [ 7 มี.ค. 2566 ]0
50 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นอื่น [ 28 ก.พ. 2566 ]47
51 รับโอน(ย้าย)พนักงาน ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 24 ก.พ. 2566 ]24
52 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ [ 21 ก.พ. 2566 ]0
53 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการ [ 13 ก.พ. 2566 ]53
54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝากครรภ์เร็วปลอดภัยกว่า [ 7 ก.พ. 2566 ]2
55 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 3 ก.พ. 2566 ]70
56 อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด [ 31 ม.ค. 2566 ]0
57 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ร่วมกัน ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 24 ม.ค. 2566 ]2
58 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]32
59 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การให้ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) [ 5 ม.ค. 2566 ]25
60 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การจัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]26
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7