เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 181 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการแพร่ระบาดระลอกที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 22 ก.ค. 2564 ]216
62 ประชาสัมพันธ์ เรื่องศูนย์พักคอยในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง [ 22 ก.ค. 2564 ]187
63 ประสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองทับกวาง [ 22 ก.ค. 2564 ]175
64 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3 [ 20 ก.ค. 2564 ]168
65 นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ออกเยี่ยมบ้านนายเสวก วงษ์ธนูศิลป์ ผู้ป่วยผ่าตัดบริเวณหน้าท้อง [ 2 ก.ค. 2564 ]211
66 ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]165
67 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]164
68 ประกาศสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]157
69 บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 21 มิ.ย. 2564 ]155
70 ประชาสัมพันธ์การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันหรือสงสัย COVID-19 [ 8 มิ.ย. 2564 ]161
71 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Information System - CPIS) และMobile Appication "คุ้มครองเด็ก" [ 8 มิ.ย. 2564 ]171
72 คำแนะนำการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อ COVID-19 [ 2 มิ.ย. 2564 ]157
73 คำแถลงสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย [ 31 พ.ค. 2564 ]177
74 การปฏิบัติตัวให้ห่างไกลโควิด-19 [ 31 พ.ค. 2564 ]174
75 กำหนดการรับมอบแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]150
76 การเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง [ 20 พ.ค. 2564 ]146
77 การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง [ 18 พ.ค. 2564 ]162
78 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ [ 13 พ.ค. 2564 ]139
79 แอปพลิเคชั่น "คุ้มครองเด็ก" [ 30 เม.ย. 2564 ]139
80 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เดือน พฤษภาคม 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]140
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10