เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ฉุกเฉิน เรื่อง มาตราฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานนอกสถานพยาบาล พ.ศ.2564 [ 23 ก.พ. 2565 ]122
62 การรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2565 ]122
63 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้บริการนวดแผนไทย [ 8 ก.พ. 2565 ]130
64 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลทับกวาง บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (กพปน.) [ 4 ก.พ. 2565 ]180
65 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งดการส่งสัญญาณกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติของเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อทำการปรับคลื่นความถี่ใหม่ [ 4 ก.พ. 2565 ]130
66 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก [ 25 ม.ค. 2565 ]190
67 ประกาศสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]96
68 การขยายระยะเวลาข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "คนไทยไร้ E-Waste" [ 19 ม.ค. 2565 ]156
69 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม [ 19 ม.ค. 2565 ]156
70 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]168
71 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]159
72 คำสั่งเทศบาลเมืองทับกวาง ที่ 933/2564 เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม [ 19 ม.ค. 2565 ]155
73 คำสั่งเทศบาลเมืองทับกวาง ที่ 934/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามปกติ [ 19 ม.ค. 2565 ]154
74 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2565 ]141
75 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง ยกเว้นธรรมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง [ 10 ม.ค. 2565 ]160
 
|1|2|3หน้า 4