เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 158 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชาสัมพันธ์กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณวัด/โรงเรียน ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]92
62 ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติทางสายตาหรือความบกพร่องทางการมองเห็น ในโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]101
63 ประชาสัมพันธ์มาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครงส่วนท้องถิ่นได้ที่ลิ้งค์หรือQR Code ตามเอกสารสำเนาที่แนบ [ 16 เม.ย. 2564 ]92
64 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงให้บริการประชาชนของภาครัฐ สามารถสแกนQR Code เอกสารตามที่แนบ [ 16 เม.ย. 2564 ]92
65 การตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติทางสายตา ตั้งแต่วันที่ 20-23 เมษายน 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]111
66 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน [ 22 มี.ค. 2564 ]99
67 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังการจำหน่ายและแจ้งเตือนประชาชน [ 15 มี.ค. 2564 ]101
68 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองทับกวาง(จิตรประไพชาเล่ต์) เปิดให้บริการนวดแผนไทย ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. [ 15 มี.ค. 2564 ]95
69 ประสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan) [ 15 มี.ค. 2564 ]92
70 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]91
71 การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]95
72 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 12 มี.ค. 2564 ]101
73 การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]90
74 กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสาภาเทศบาล/ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล [ 2 มี.ค. 2564 ]96
75 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่ตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี (เขตเลือกตั้งที่1) [ 2 มี.ค. 2564 ]111
76 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่ตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี (เขตเลือกตั้งที่2) [ 2 มี.ค. 2564 ]93
77 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่ตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี (เขตเลือกตั้งที่3) [ 2 มี.ค. 2564 ]100
78 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]95
79 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอยจะทำการดับไฟ [ 19 ก.พ. 2564 ]123
80 ประกาศเลื่อนเปิดโรงเรียนฟ้าวันใหม่เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]93
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8