เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 181 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 Thai Stop COVID Plus ต้องทำอย่างไร มีคำตอบด้านในค่ะ [ 26 เม.ย. 2564 ]144
82 ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้เเนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยเเละโลกเรา” สามารถดาวน์โหลด QR Code ตามเอกสารแนบนี้ [ 23 เม.ย. 2564 ]144
83 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) [ 23 เม.ย. 2564 ]143
84 ประชาสัมพันธ์กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณวัด/โรงเรียน ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]146
85 ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติทางสายตาหรือความบกพร่องทางการมองเห็น ในโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]161
86 ประชาสัมพันธ์มาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครงส่วนท้องถิ่นได้ที่ลิ้งค์หรือQR Code ตามเอกสารสำเนาที่แนบ [ 16 เม.ย. 2564 ]137
87 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงให้บริการประชาชนของภาครัฐ สามารถสแกนQR Code เอกสารตามที่แนบ [ 16 เม.ย. 2564 ]151
88 การตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติทางสายตา ตั้งแต่วันที่ 20-23 เมษายน 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]160
89 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน [ 22 มี.ค. 2564 ]141
90 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังการจำหน่ายและแจ้งเตือนประชาชน [ 15 มี.ค. 2564 ]142
91 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองทับกวาง(จิตรประไพชาเล่ต์) เปิดให้บริการนวดแผนไทย ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. [ 15 มี.ค. 2564 ]150
92 ประสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan) [ 15 มี.ค. 2564 ]137
93 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]143
94 การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]141
95 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 12 มี.ค. 2564 ]155
96 การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]136
97 กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสาภาเทศบาล/ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล [ 2 มี.ค. 2564 ]145
98 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่ตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี (เขตเลือกตั้งที่1) [ 2 มี.ค. 2564 ]161
99 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่ตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี (เขตเลือกตั้งที่2) [ 2 มี.ค. 2564 ]139
100 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่ตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี (เขตเลือกตั้งที่3) [ 2 มี.ค. 2564 ]149
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10