เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 158 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง [ 4 ก.พ. 2564 ]111
82 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวางและนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง [ 4 ก.พ. 2564 ]93
83 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง [ 4 ก.พ. 2564 ]91
84 ประกาศอำเภอแก่งคอย เรื่องการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี [ 2 ก.พ. 2564 ]114
85 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศนมนตรี (28 มีนาคม 2564) [ 2 ก.พ. 2564 ]93
86 ตารางจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]100
87 มาตรการในการป้องกันและการแพร่เชื้อ สำหรับโรงแรม/รีสอร์ท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ [ 25 ม.ค. 2564 ]116
88 มาตราการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด [ 23 ม.ค. 2564 ]102
89 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ-ITA-ประจำปี-2563ITA [ 13 ม.ค. 2564 ]100
90 การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความ [ 8 ม.ค. 2564 ]95
91 ข้อความร่วมมือเผ้าระวัง-ป้องกัน [ 8 ม.ค. 2564 ]98
92 ซักซ้อมแนวทาง [ 8 ม.ค. 2564 ]95
93 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ [ 8 ม.ค. 2564 ]90
94 การปฏิบัตืตามพระราชบัญญัติ [ 6 ม.ค. 2564 ]95
95 การช่วยเหลือ-เยียวยา [ 5 ม.ค. 2564 ]93
96 มาตราการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค [ 5 ม.ค. 2564 ]93
97 การป้องกันการแพร่ระบาด [ 4 ม.ค. 2564 ]93
98 ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]93
99 ประกาศเลื่อนการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทับกวางคาวบอยซิตี้ ครั้งที่ 12 [ 25 ธ.ค. 2563 ]98
100 คำแนะนำการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) [ 25 ธ.ค. 2563 ]199
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8