เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติงานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ระหว่างวันที่ 17-29 มิถุนายน 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]17
102 แนวทางและวิธีปฏิบัติสำหรับการชำระภาษี ตามมาตรการบับยั้ง COVID-19 [ 15 พ.ค. 2563 ]20
103 ประชาสัมพันธ์ ร่างเทศบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 12 พ.ค. 2563 ]20
104 ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]19
105 เทศบาลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย [ 15 เม.ย. 2563 ]21
106 ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมารับหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณหน้าบ้านตนเอง [ 23 มี.ค. 2563 ]21
107 ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]18
108 ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [ 15 มี.ค. 2563 ]19
109 ประกาศการชึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง [ 13 มี.ค. 2563 ]23
110 โครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยและออกตรวจพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวาง [ 2 มี.ค. 2563 ]19
111 โครงการเทศกิจจิตอาสาจราจร [ 2 มี.ค. 2563 ]20
112 ประชาสัมพันธ์ กกต.การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ เทศบาลเมืองทับกวาง [ 21 ก.พ. 2563 ]19
113 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 17 ก.พ. 2563 ]19
114 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี [ 27 ม.ค. 2563 ]18
115 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 27 ม.ค. 2563 ]17
116 ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง โทษ พิษ ภัย และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [ 27 ม.ค. 2563 ]16
117 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ [ 27 ม.ค. 2563 ]18
118 ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563. [ 23 ม.ค. 2563 ]20
119 ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ธ.ค. 2562 ]19
120 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]16
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7