เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 158 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 แผนดำเนินงานโครงการฉีดวัควีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]93
122 เทศบาลเมืองทับกวางให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย [ 10 ก.ค. 2563 ]97
123 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (1) [ 8 ก.ค. 2563 ]130
124 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ "ขยะอันตราย อันตรายอย่างไร" [ 18 มิ.ย. 2563 ]91
125 ประชาสัมพันธ์แผนพับ "โลกสวยด้วยมือเรา 10 วิธีคัดแยกขยะ เพิ่มมูลค่าลดจำนวนขยะในบ้าน" [ 17 มิ.ย. 2563 ]90
126 แนวทางป้องกันในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 [ 12 มิ.ย. 2563 ]116
127 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]95
128 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 31 พ.ค. 2563 ]99
129 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติงานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ระหว่างวันที่ 17-29 มิถุนายน 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]90
130 แนวทางและวิธีปฏิบัติสำหรับการชำระภาษี ตามมาตรการบับยั้ง COVID-19 [ 15 พ.ค. 2563 ]97
131 ประชาสัมพันธ์ ร่างเทศบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 12 พ.ค. 2563 ]103
132 ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]90
133 เทศบาลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย [ 15 เม.ย. 2563 ]91
134 ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมารับหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณหน้าบ้านตนเอง [ 23 มี.ค. 2563 ]98
135 ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]91
136 ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [ 15 มี.ค. 2563 ]92
137 ประกาศการชึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง [ 13 มี.ค. 2563 ]106
138 โครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยและออกตรวจพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวาง [ 2 มี.ค. 2563 ]93
139 โครงการเทศกิจจิตอาสาจราจร [ 2 มี.ค. 2563 ]97
140 ประชาสัมพันธ์ กกต.การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ เทศบาลเมืองทับกวาง [ 21 ก.พ. 2563 ]94
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8