เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 165 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมารับหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณหน้าบ้านตนเอง [ 23 มี.ค. 2563 ]113
142 ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]103
143 ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [ 15 มี.ค. 2563 ]107
144 ประกาศการชึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง [ 13 มี.ค. 2563 ]120
145 โครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยและออกตรวจพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวาง [ 2 มี.ค. 2563 ]103
146 โครงการเทศกิจจิตอาสาจราจร [ 2 มี.ค. 2563 ]109
147 ประชาสัมพันธ์ กกต.การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ เทศบาลเมืองทับกวาง [ 21 ก.พ. 2563 ]107
148 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 17 ก.พ. 2563 ]13
149 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี [ 27 ม.ค. 2563 ]109
150 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 27 ม.ค. 2563 ]104
151 ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง โทษ พิษ ภัย และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [ 27 ม.ค. 2563 ]99
152 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ [ 27 ม.ค. 2563 ]101
153 ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563. [ 23 ม.ค. 2563 ]110
154 ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ธ.ค. 2562 ]104
155 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]102
156 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]106
157 กฎหมาย ป.ป.ช. น่ารู้ มาตรา 100 และ มาตรา 103 [ 17 ก.ย. 2562 ]117
158 ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 11 ก.ค. 2562 ]116
159 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองทับกวาง [ 27 มิ.ย. 2562 ]121
160 เปิดเรี่ยนโรงเรียนฟ้าวันใหม่ประจำปี 2562 [ 29 พ.ค. 2562 ]117
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9