เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 194 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุปี2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]175
142 กฎหมาย ป.ป.ช. น่ารู้ มาตรา 100 และ มาตรา 103 มาตรา 100 [ 12 พ.ย. 2563 ]179
143 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองทับกวาง [ 21 ต.ค. 2563 ]182
144 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]164
145 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน พ.ศ.2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]183
146 ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]165
147 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]151
148 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกุล่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]152
149 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]172
150 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลเมืองทับกวาง [ 14 ส.ค. 2563 ]186
151 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]158
152 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลเมืองทับกวาง [ 10 ส.ค. 2563 ]172
153 รายงานผลการแจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงโควิด 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]174
154 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ปี2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]193
155 รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยา ประจำปี 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]149
156 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]168
157 แผนดำเนินงานโครงการฉีดวัควีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]163
158 เทศบาลเมืองทับกวางให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย [ 10 ก.ค. 2563 ]167
159 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (1) [ 8 ก.ค. 2563 ]212
160 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ "ขยะอันตราย อันตรายอย่างไร" [ 18 มิ.ย. 2563 ]156
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10