เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 194 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประชาสัมพันธ์แผนพับ "โลกสวยด้วยมือเรา 10 วิธีคัดแยกขยะ เพิ่มมูลค่าลดจำนวนขยะในบ้าน" [ 17 มิ.ย. 2563 ]148
162 แนวทางป้องกันในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 [ 12 มิ.ย. 2563 ]182
163 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]154
164 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 31 พ.ค. 2563 ]172
165 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติงานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ระหว่างวันที่ 17-29 มิถุนายน 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]149
166 แนวทางและวิธีปฏิบัติสำหรับการชำระภาษี ตามมาตรการบับยั้ง COVID-19 [ 15 พ.ค. 2563 ]166
167 ประชาสัมพันธ์ ร่างเทศบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 12 พ.ค. 2563 ]170
168 ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]146
169 เทศบาลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย [ 15 เม.ย. 2563 ]149
170 ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมารับหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณหน้าบ้านตนเอง [ 23 มี.ค. 2563 ]164
171 ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]148
172 ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [ 15 มี.ค. 2563 ]162
173 ประกาศการชึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง [ 13 มี.ค. 2563 ]189
174 โครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยและออกตรวจพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวาง [ 2 มี.ค. 2563 ]147
175 โครงการเทศกิจจิตอาสาจราจร [ 2 มี.ค. 2563 ]157
176 ประชาสัมพันธ์ กกต.การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ เทศบาลเมืองทับกวาง [ 21 ก.พ. 2563 ]157
177 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 17 ก.พ. 2563 ]67
178 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี [ 27 ม.ค. 2563 ]184
179 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 27 ม.ค. 2563 ]146
180 ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง โทษ พิษ ภัย และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [ 27 ม.ค. 2563 ]141
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10