เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]9
2 ประกาศสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]8
3 กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]24
4 ประกาศสภาเทศบาลเมืองทับกวางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 ส.ค. 2565 ]5
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]9
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]19
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]6
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]5
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]118
10 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]155
11 ประกาศสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]2
12 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]106
13 ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]110
14 ประกาศสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]105
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 22 พ.ย. 64 [ 10 ธ.ค. 2564 ]145
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันอังคารที่ 9 พ.ย.64 [ 25 พ.ย. 2564 ]144
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 20 ส.ค.64 [ 17 ก.ย. 2564 ]188
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 13 ส.ค.64 [ 9 ก.ย. 2564 ]136
19 ประกาศสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 ส.ค. 2564 ]2
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 4 มิ.ย. 64 [ 11 มิ.ย. 2564 ]144
 
หน้า 1|2|3