เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]7
2 กฎบัตรตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองทับกวาง ปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]24
3 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]25
4 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]156
5 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 16 ก.ย. 2564 ]208
6 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 16 ก.ย. 2564 ]194
7 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]209
8 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]243
9 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 3 ก.ย. 2562 ]225
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองทับกวาง [ 24 มิ.ย. 2562 ]248