เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กฎบัตร (Internal Audit Charter) ปีงบประมาณ 2567 ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองทับกวาง [ 26 ก.ย. 2566 ]1
2 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน [ 26 ก.ย. 2566 ]1
3 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]26
4 กฎบัตรตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองทับกวาง ปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]45
5 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]42
6 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]166
7 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 16 ก.ย. 2564 ]227
8 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 16 ก.ย. 2564 ]208
9 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]220
10 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]265
11 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 3 ก.ย. 2562 ]242
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองทับกวาง [ 24 มิ.ย. 2562 ]279