เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1576 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 14 ก.ย. 2566 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมกล่อง รสจืด (250 ซีซี) และไข่ไก่ ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้าแขน หมายเลขทะเบียน ตค 604 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 86-8553 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]0
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9257 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-1607 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]0
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-0257 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]0
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-0257 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 [ 14 ก.ย. 2566 ]0
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-1607 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]0
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]0
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]0
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]0
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมกล่องรสจืด (250 ซีซี) และไข่ไก่ ในงานโครงการทับกวาง ส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]0
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายเตือนระวังเนิน (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]0
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยหลังโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.ย. 2566 ]0
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย (พร้อมแบตเตอรี่) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]0
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]0
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79