เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 401 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 784 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]6
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ คสล. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]5
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]4
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]5
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]6
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ปประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]4
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านสารวัตรมงคล ชุมชนบ้านป่าแดง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) [ 12 พ.ย. 2564 ]4
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนน สบ.ถ.12-009 เทศบาล 5 ฝั่งทิศตะวันออก ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ 3 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) [ 12 พ.ย. 2564 ]4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]6
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 10 พ.ย. 2564 ]7
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนายณรงค์ แก้วสาร ชุมชนเพรชไผ่ทอง หมู่ที่ 2 [ 10 พ.ย. 2564 ]8
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 19/1 ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ 3 [ 10 พ.ย. 2564 ]9
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการรื้อถอนอาคารโรงอาหารและห้องน้ำ [ 10 พ.ย. 2564 ]6
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม [ 10 พ.ย. 2564 ]6
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้าแขน ทะเบียน ตค 604 สระบุรี [ 10 พ.ย. 2564 ]5
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 10 พ.ย. 2564 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21