เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1219 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 24 พ.ค. 2566 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูผู้สอนในระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลทับกวาง2 (จิตรประไพชาเล่ต์) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภันฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2566 ]1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บล5746 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2566 ]1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บล 5746 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2566 ]1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2566 ]1
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2566 ]1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]1
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่อง Server ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]1
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]1
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภันฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]1
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]1
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]1
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]1
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]2
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในวันอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]1
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2566 ]1
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61