เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1035 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ 2393 สระบุรี (หมายเลขครุภันฑ์ 012-45-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 2221 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 31 ม.ค. 2566 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 86-8553 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 002-63-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 950 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]0
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายระวังสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]0
9 กาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]0
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]0
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]0
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]0
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 25 ม.ค. 2566 ]0
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]0
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]0
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]0
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]0
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]1
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 3 รายการ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]1
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52