เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 556 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ บริเวณหลังคา อาคาร 4 ชั้น [ 12 พ.ค. 2565 ]0
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริเวณโรงปุ๋ยเก่า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 พ.ค. 2565 ]7
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๐๑ และ ๔๒๐-๖๓-๐๐๐๒ โดยวิธีเเฉพะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]8
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ ๑ หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๑๔๒ โดยวิธีเเฉพะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]7
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปั้มน้ำ รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บล ๔๗๔๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสกรูกันแคล้งถังน้ำมันเฟืองท้าย และน้ำมันเฟืองท้าย รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๖๒๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]7
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]5
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟชาร์จจากไดชาร์จ รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]5
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบปั้มน้ำบ่อบาดาลและซ่อมแซมตู้ควบคุมปั้มน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]5
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]6
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]7
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าป้ายโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]5
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสังฆทานถวายพระสงฆ์ ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเต๊นท์ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]5
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าอาหาร ตามโครงการวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]6
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลสมถวิล ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]6
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบค่าอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]6
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]5
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28