เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่อง กองโซล่า กรองอากาศ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กพ ๑๘๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]16
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]15
183 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาเหล็กไฟฟ้าแสงสว่างเสาเหล็กไฟฟ้าความเร็วสูง ๗.๐๐ เมจร และโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งโคม พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่าย จำนวน ๑๐ โครงการ ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทร [ 2 เม.ย. 2564 ]14
184 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างเสาเหล็กไฟฟ้าความเร็วสูง ๗.๐๐ เมตร และโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งโคม จำนวน ๘ รายการ ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 เม.ย. 2564 ]14
185 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เสาเหล็กไฟฟ้าความเร็วสูง ๗.๐๐ เมตร พร้อมหลอด แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 เม.ย. 2564 ]16
186 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]16
187 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]14
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง CPU คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]13
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]15
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต๊นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]16
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]15
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]16
193 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]16
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]15
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]14
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]15
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายอบรมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]14
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์การเลือกตั้ง และตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]17
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]13
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]15
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19