เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2565 ]5
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 [ 8 ธ.ค. 2565 ]4
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2565 ]5
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2565 ]5
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 [ 7 ธ.ค. 2565 ]5
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดานอาคารเรียน ภายในพื้นที่โรงเรียนเทศบาลเมืองทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2565 ]5
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตประไพชาเล่ต์) [ 7 ธ.ค. 2565 ]10
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณข้างวัดวารุการามถึงสี่แยกบ้านโคก ชุมชนหนองผักบุ้ง ชุมชนบ้านโคกพัฒนา (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2565 ]2
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2565 ]4
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2565 ]5
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2565 ]4
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2565 ]5
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 [ 6 ธ.ค. 2565 ]4
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์ตรวจการณ์ ๑ หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๑๔๒ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2565 ]4
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพาหนะโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน [ 6 ธ.ค. 2565 ]5
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]5
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร (๘ ธันวาคม ๒๕๖๕) ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุก [ 2 ธ.ค. 2565 ]17
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุก [ 2 ธ.ค. 2565 ]5
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]8
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]6
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56