เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 424 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสแกนเนอร์ A3 [ 27 ส.ค. 2564 ]41
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่2 [ 13 ส.ค. 2564 ]41
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองทับกวางประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]43
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวอธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]41
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]48
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]43
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]40
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]43
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 83-4029 สระบุรี [ 21 มิ.ย. 2564 ]50
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย ตามโครงการอาหารสะอาก รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) [ 21 มิ.ย. 2564 ]44
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนวาล์วน้ำรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บร 6368 สระบุรี [ 21 มิ.ย. 2564 ]46
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]49
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 21 มิ.ย. 2564 ]46
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 21 มิ.ย. 2564 ]49
195 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 21 มิ.ย. 2564 ]50
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) และค่าสัญญาณ GPS [ 21 มิ.ย. 2564 ]50
197 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหืพร้อม) จำนวน 5 คัน ภาคเรียนที่ 1/2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]47
198 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 1 ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่่ 1 [ 18 มิ.ย. 2564 ]44
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ ด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) [ 8 มิ.ย. 2564 ]49
200 ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]49
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22