เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 612 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพหนะและขนส่ง [ 22 ก.พ. 2565 ]51
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 22 ก.พ. 2565 ]53
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อการช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคตอต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 22 ก.พ. 2565 ]51
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เพื่อการช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคตอต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 22 ก.พ. 2565 ]51
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ [ 22 ก.พ. 2565 ]54
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ [ 22 ก.พ. 2565 ]54
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) [ 22 ก.พ. 2565 ]57
188 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 83-0632 สระบุรี [ 22 ก.พ. 2565 ]47
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๔๒๐สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๖-๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]71
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]79
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]71
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาด เปลี่ยนบานหัวแฟร์ และแว๊คคั่มเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]73
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]68
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๓๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]72
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสจร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]73
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]68
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]74
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฝารางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]73
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝารางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]70
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]67
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31