เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1577 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2566 ]1
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]1
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]1
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]2
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]1
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์การใช้แพลตฟอร์มฯ Traffy Fondue จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]1
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]1
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]1
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]1
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]1
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]1
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]1
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนเทศบาล ๑ ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]1
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริวเวณหน้าวัดหนองผักบุ้ง ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]1
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยบ้านนายสมชาย ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมุ่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]0
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมทางหลวงชนบท หมายเลขสบ ๑๐๐๓ ซอย ๔ ชุมชนบ้านป่าแดง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]1
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]1
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]1
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]1
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]0
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79