เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]14
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์และสมุดรายงานเหตุการณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]16
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]15
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายระวังสัตว์ (ป้ายวัว) โดยวิธีเแพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]17
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]15
206 ประกวดราคาซื้อจอ LED COLOR DISPLAY ขนาดป้ายสูง 2.88 x ยาว 3.84 m. Pitch 10 mm.ชุดควบคุมพร้อมคอมพิวเตอร์ [ 26 มี.ค. 2564 ]15
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายผิวจราจร บริเวณถนนเทศบาล 6 เชื่อมถนนมิตรภาพหมู่ที่ 9 [ 17 มี.ค. 2564 ]15
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณด้านหน้าเทศบาลเมืองทับกวาง [ 17 มี.ค. 2564 ]16
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 17 มี.ค. 2564 ]15
210 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน [ 11 มี.ค. 2564 ]14
211 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.ฝากตะแกรงเหล็กบริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 1 ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ 1 [ 5 มี.ค. 2564 ]15
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านทัตติยา หมู่ที่ 3 [ 5 มี.ค. 2564 ]15
213 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.เทศบาล 4 ซอย 4 ถึงถนน สบ 1003 สายเจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ 1 [ 5 มี.ค. 2564 ]12
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนโปรดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปริธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี [ 5 มี.ค. 2564 ]16
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง [ 23 ก.พ. 2564 ]15
216 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 23 ก.พ. 2564 ]16
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น [ 23 ก.พ. 2564 ]16
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประกาศเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ปี 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]18
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 23 ก.พ. 2564 ]14
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]15
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19