เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโช๊คสวิงบานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]6
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]6
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]5
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหาร จำนวน ๑,๐๐๐ คน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]6
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฯ ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]6
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๔ เมตร คูณ ๑๐ เมตร ป้ายบนเวที ๑๐.๘๐ เมตร คูณ ๒.๗๐ เมตร ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]6
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง จ้างเหมาเวที ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]7
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]7
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]6
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]5
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๘ ใบ จัดซื้อเหรียญรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ เหรียญ จัดซื้อป้ายอกเสื้อ จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]5
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขันกีฬามินิมาราธอน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]5
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]10
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]10
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน ๕๗๕๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]9
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]10
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]9
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]9
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]9
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]9
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56