เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 424 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 8 มิ.ย. 2564 ]50
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม [ 8 มิ.ย. 2564 ]47
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 83-0632 สระบุรี [ 8 มิ.ย. 2564 ]49
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 83-7420 สระบุรี [ 8 มิ.ย. 2564 ]47
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์ [ 8 มิ.ย. 2564 ]51
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง [ 8 มิ.ย. 2564 ]45
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า ทะเบียน ตค 604 สระบุรี [ 8 มิ.ย. 2564 ]52
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูผู้สอน ในระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 จำนวน 1 อัตรา ประจำภาคเรียนที่1/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]50
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูผู้สอนต่างชาติ จำนวน 3 อัตรา โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 โรงเรียนเทศบาลทับกวาง2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง 2 แห่ง ภาคเรียนที่1/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]49
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]54
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยงวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]49
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]48
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]47
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]44
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]46
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]46
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]47
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๒๕๗ สระบุรี [ 21 พ.ค. 2564 ]42
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]46
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างว่อมแซมคอสะพาน บริเวณซอยบ้านหัวนา ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]46
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22