เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 612 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]82
202 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]76
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กพ 1800 [ 8 ธ.ค. 2564 ]94
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 8 ธ.ค. 2564 ]93
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-9256 สระบุรี [ 8 ธ.ค. 2564 ]90
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-7595 สระบุรี [ 8 ธ.ค. 2564 ]97
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้าน นายบัญญัติ พุทธศรี ชุมชนหนองบัวบาน หมู่ที่7 [ 8 ธ.ค. 2564 ]100
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บริเวณถนนเทศบาล 2 ชุมชนเหนือวัดทับกวาง หมู่ที่4 [ 8 ธ.ค. 2564 ]94
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กท 9015 สระบุรี [ 8 ธ.ค. 2564 ]83
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดดสิ่งปฏิกูล [ 8 ธ.ค. 2564 ]89
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 8 ธ.ค. 2564 ]88
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 784 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]105
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ คสล. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]108
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]109
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]101
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]101
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]109
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]99
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]105
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]105
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31