เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 927 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาด เติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง [ 5 ส.ค. 2565 ]40
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ยี่ห้อ Best Fogger หมายเลขครุภัณฑ์ 054-59-0001 [ 5 ส.ค. 2565 ]38
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 5 ส.ค. 2565 ]37
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 5 ส.ค. 2565 ]35
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ยี่ห้อ Swingtec ทะเบียนครุภัณฑ์ 054-48-0003 [ 5 ส.ค. 2565 ]35
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 5 ส.ค. 2565 ]33
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ยี่ห้อ Swingtec ทะเบียนครุภัณฑ์ 054-48-0004 [ 5 ส.ค. 2565 ]38
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ยี่ห้อ Swingtec ทะเบียนครุภัณฑ์ 054-48-0005 [ 5 ส.ค. 2565 ]34
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]36
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]38
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับการฝึกอบรม โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]34
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอบรม ตามโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]38
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]34
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดแก้ว ตามโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]33
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ประดับโพเดียม ตามโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]36
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ โดรงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]35
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มในการอบรม โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2565 โดยเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]32
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มในการอบรม โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]32
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]34
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]29
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47