เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายไฟเบอร์ออพติกขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]9
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณข้างวัดวารุการามถึงสี่แยกบ้านโคก ชุมชนหนองผักบุ้ง ชุมชนบ้านโคกพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ย. 2565 ]14
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 [ 16 พ.ย. 2565 ]14
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ฯลฯ หมายเลขทะเบียน กพ ๑๘๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]12
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ฯลฯ หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]13
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๖ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]9
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]15
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]13
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565 ]14
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายคอนโทรลเกียร์ และเปลี่ยนสายพ่วงแบตเตอรี่ รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๘๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565 ]13
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มบรรจุถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2565 ]13
232 ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 พ.ย. 2565 ]22
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยาวรถกระเช้าไฟฟ้า เบอร์ ๒ หมายเลข ทะเบียน ๘๖-๘๘๕๐ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๖๓-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2565 ]11
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2565 ]15
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย ๒๘๓๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2565 ]17
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 [ 8 พ.ย. 2565 ]21
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2565 ]12
238 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย ๒๘๓๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]17
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]20
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยนางสนม กงชัย ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 พ.ย. 2565 ]4
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56