เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1577 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]1
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2566 ]1
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูสอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2566 ]0
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2566 ]1
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2566 ]0
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๒๖๕/๖๕R๑๗ หมายเลขทะเบียน บษ ๖๒๐๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]1
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมกล่องรสจืด (๒๕๐ ซีซี) และไข่ไก่ ในโครงการทับกวางส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดีอน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]2
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติก ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]1
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายที่มีฟอส ๑% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]1
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]1
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]0
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมกล่อง รสจืด (๒๕๐ ซีซี) และไข่ไก่ ในโครงการทับกวางส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในยุค New Normal ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]2
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]1
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]0
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) เพื่อบริโภคสำหรับโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม),โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเลต์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง ป่าไผ่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2566 ]0
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเลต์) โดยเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2566 ]1
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๑๔๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2566 ]1
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการชุมชนปลอดถังขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2566 ]0
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการชุมชนปลอดถังขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2566 ]1
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2566 ]1
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79