เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 424 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งชุดสัญญาณไฟกระพริบเตือนสีเหลืองพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]48
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]45
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายพานราวลิ้น และรอกราวลิ้น รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กพ ๑๘๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]47
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]45
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]52
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]42
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งรีเลย์-ไฟหน้า เปลี่ยนหลอดไฟตา ซ้าย ขวา ซ่อมสวิทย์ไฟตา ตรวจเช็คระบบไฟ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ๑๑๔๒ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]42
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]40
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม ซักพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]50
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]43
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับพร้อมผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]46
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]49
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]46
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]50
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]44
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]48
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]47
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ และค่ารับรองผลการตรวจโดยจักษุแพทย์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]47
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำประปาบาดาล บริเวณข้างวัดหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]46
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งหอถังน้ำประปาบาดาล บริเวณซอยบ้านหัวนา ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]48
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22