เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 927 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานบ้านงานครัว [ 22 ก.ค. 2565 ]35
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล [ 22 ก.ค. 2565 ]39
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าพร้อมฟิล์มกรองแสงแบะซ่อมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กพ 1800 สระบุรี [ 22 ก.ค. 2565 ]33
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์14 [ 22 ก.ค. 2565 ]35
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]33
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน,ซื้อชุดกีฬา,ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ปี2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]34
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดท้ายป้าย ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ปี2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]35
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มสำหรับนักกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ปี2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]36
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ปี2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]35
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ปี2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]31
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]36
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-9256 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]52
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-4029 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]36
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับนักกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]40
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]36
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน และพิธีเปิดกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]38
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 21 ก.ค. 2565 ]38
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 83-9256 สระบุรี [ 21 ก.ค. 2565 ]35
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 83-4029 สระบุรี 1 [ 21 ก.ค. 2565 ]33
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) ทะเบียน ตค 784 สระบุรี [ 19 ก.ค. 2565 ]43
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47