เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 612 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์ [ 10 พ.ย. 2564 ]94
242 ประกาศผู้ชรนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 10 พ.ย. 2564 ]95
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ [ 10 พ.ย. 2564 ]95
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน) [ 10 พ.ย. 2564 ]86
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กล 1071 สระบุรี เข้าตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง [ 10 พ.ย. 2564 ]85
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 8 หน่วยเลือกตั้ง [ 10 พ.ย. 2564 ]91
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อการช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคตอต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 10 พ.ย. 2564 ]86
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เพื่อการช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคตอต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 10 พ.ย. 2564 ]92
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน [ 10 พ.ย. 2564 ]83
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม [ 18 ต.ค. 2564 ]98
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน [ 18 ต.ค. 2564 ]101
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 18 ต.ค. 2564 ]102
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนราษฎร ประจำปี 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]96
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย 11 เครื่อง [ 18 ต.ค. 2564 ]96
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]93
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำชนิดตะแกรงเหล็ก ทดแทนฝาเดิมที่ชำรุด ชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่2 [ 11 ต.ค. 2564 ]101
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำชนิดตะแกรงเหล็ก ทดแทนฝาเดิมที่ชำรุด ชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่8 [ 11 ต.ค. 2564 ]108
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน บริเวณเทศบาล 5 ซอย 18 ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ 3 [ 11 ต.ค. 2564 ]104
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณถนน สบ 12-009 เทศบาล5 ซอย 17 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ก.ย. 2564 ]103
260 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณถนน สบ ๑๒-๐๐๙ เทศบาล ๕ วอย ๑๗ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.ย. 2564 ]102
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31