เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1577 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๔๒๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2566 ]1
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2566 ]1
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2566 ]1
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย โดยเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2566 ]1
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2566 ]1
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการชุมชนปลอดถังขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2566 ]2
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2566 ]5
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2566 ]1
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการชุมชนปลอดถังขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2566 ]8
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย ๙ ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2566 ]1
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านกรีนวิลล์ ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2566 ]1
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย ๓ ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2566 ]1
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝา คสล. บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านทัตติยา ชุมชนหนองปู 93 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ค. 2566 ]1
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงเวที ในโครงการวันรัฐพิธี การจัดกิจกรรมการบรรพชาอุปสมบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2566 ]4
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2566 ]5
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 5837 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2566 ]6
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการงานวันรัฐพิธี การจัดกิจกรรมการบรรชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2566 ]6
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2566 ]4
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2566 ]5
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2566 ]5
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79