เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 424 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกวดราคาซื้อและติดตั้งลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 19 เม.ย. 2564 ]47
242 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่อง กองโซล่า กรองอากาศ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กพ ๑๘๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]44
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]46
244 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาเหล็กไฟฟ้าแสงสว่างเสาเหล็กไฟฟ้าความเร็วสูง ๗.๐๐ เมจร และโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งโคม พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่าย จำนวน ๑๐ โครงการ ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทร [ 2 เม.ย. 2564 ]41
245 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างเสาเหล็กไฟฟ้าความเร็วสูง ๗.๐๐ เมตร และโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งโคม จำนวน ๘ รายการ ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 เม.ย. 2564 ]45
246 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เสาเหล็กไฟฟ้าความเร็วสูง ๗.๐๐ เมตร พร้อมหลอด แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 เม.ย. 2564 ]46
247 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]47
248 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]44
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง CPU คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]43
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]43
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต๊นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]48
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]47
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]48
254 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]47
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]45
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]41
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]48
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายอบรมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]44
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์การเลือกตั้ง และตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]50
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]44
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22