เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1577 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมกล่อง รสจืด (200ซีซี) ในโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโต เด็กอายุ 1-6 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2566 ]5
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า เบอร์ 2 หมายเลขทะเบียน 86-8850 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]3
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 86-8553 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]4
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]3
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถลากจูง หมายเลขทะเบียน 83-8829 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]5
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ตรวจการณ์ 2 หมายเลขทะเบียน กล 1071 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2566 ]4
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายลดความเร็วในเขตชุมชน (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2566 ]3
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในองค์กร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2566 ]3
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2566 ]3
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2566 ]4
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนเทศบาล 6 ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 14 ก.ค. 2566 ]1
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย 2833 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2566 ]4
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 1000-20 พร้อมยางใน-ยางรองคอ หมายเลขทะเบียน 83-9256 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2566 ]1
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการงานวันรัฐพิธี จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2566 ]1
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2566 ]0
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2566 ]0
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2566 ]0
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2566 ]0
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]0
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]0
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79