เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 424 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]45
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]46
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์และสมุดรายงานเหตุการณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]47
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]44
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายระวังสัตว์ (ป้ายวัว) โดยวิธีเแพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]48
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]47
267 ประกวดราคาซื้อจอ LED COLOR DISPLAY ขนาดป้ายสูง 2.88 x ยาว 3.84 m. Pitch 10 mm.ชุดควบคุมพร้อมคอมพิวเตอร์ [ 26 มี.ค. 2564 ]48
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายผิวจราจร บริเวณถนนเทศบาล 6 เชื่อมถนนมิตรภาพหมู่ที่ 9 [ 17 มี.ค. 2564 ]45
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณด้านหน้าเทศบาลเมืองทับกวาง [ 17 มี.ค. 2564 ]48
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 17 มี.ค. 2564 ]47
271 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน [ 11 มี.ค. 2564 ]47
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.ฝากตะแกรงเหล็กบริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 1 ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ 1 [ 5 มี.ค. 2564 ]47
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านทัตติยา หมู่ที่ 3 [ 5 มี.ค. 2564 ]45
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.เทศบาล 4 ซอย 4 ถึงถนน สบ 1003 สายเจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ 1 [ 5 มี.ค. 2564 ]41
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนโปรดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปริธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี [ 5 มี.ค. 2564 ]47
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง [ 23 ก.พ. 2564 ]47
277 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 23 ก.พ. 2564 ]49
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น [ 23 ก.พ. 2564 ]53
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประกาศเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ปี 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]50
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 23 ก.พ. 2564 ]45
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22