เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 927 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 83-9257 สระบุรี [ 19 ก.ค. 2565 ]44
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ 5325 สระบุรี [ 19 ก.ค. 2565 ]39
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวที ตามโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 19 ก.ค. 2565 ]39
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 19 ก.ค. 2565 ]55
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย ตามโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 19 ก.ค. 2565 ]38
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2565 ]33
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าพร้อมฟิล์มกรองแสงและซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กพ.1800 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2565 ]50
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2565 ]32
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2565 ]36
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 83-9256 สระบุรี [ 13 ก.ค. 2565 ]47
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลโครงการณณรงค์ปลูกฝังจิตสาธารณะเพื่อต่อต้านการทุจริต [ 11 ก.ค. 2565 ]42
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดท้าจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรมโครงการณณรงค์ปลูกฝังจิตสาธารณะเพื่อต่อต้านการทุจริต [ 11 ก.ค. 2565 ]44
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง [ 11 ก.ค. 2565 ]45
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]39
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ [ 11 ก.ค. 2565 ]32
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน บริเวณซอยอำภาร่วมใจ ชุมชนหนองปู 93 หมู่ที่ 3 [ 8 ก.ค. 2565 ]38
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน บริเวณชุมชนดินสอพอง หมู่ที่ 7 [ 8 ก.ค. 2565 ]39
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน บริเวณซอยหมู่บ้านออมเงิน (ซอย1)(ซอย2) ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 8 ก.ค. 2565 ]32
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บริเวณชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ค. 2565 ]32
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระติกสำหรับแช่วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 ก.ค. 2565 ]44
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47