เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 612 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]107
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๙๕๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]102
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไฟรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน ๒๒๒๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]104
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]101
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกล้างระบบทั้งระบบพร้อมตั้งเบรกฯรถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน๘๔-๗๗๑๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]103
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]101
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]102
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]103
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]101
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]102
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ltax ๓๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]101
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง,เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน,เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]100
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]99
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๗๕๙๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]97
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]98
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๐๒๙ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]96
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]102
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-9256 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]100
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]99
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างว่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]98
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31