เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 424 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]47
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซอ่มแซมเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพาย ยี่ห้อ Best Fogger ทะเบียนครุภัณฑ์ 054-59-0003 [ 23 ก.พ. 2564 ]50
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซอ่มแซมเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพาย ยี่ห้อ Best Fogger ทะเบียนครุภัณฑ์ 054-59-0004 [ 23 ก.พ. 2564 ]43
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซอ่มแซมเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพาย ยี่ห้อ Best Fogger ทะเบียนครุภัณฑ์ 055-61-0001 [ 23 ก.พ. 2564 ]46
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง [ 23 ก.พ. 2564 ]48
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]44
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือเลือกตั้งท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]48
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 23 ก.พ. 2564 ]47
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet 3052 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0026 [ 23 ก.พ. 2564 ]51
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 83-0632 สระบุรี [ 23 ก.พ. 2564 ]47
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า ทะเบียน ตค 698 สระบุรี [ 23 ก.พ. 2564 ]47
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บริเวณหมู่บ้านศุภมงคล ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมที่ 2 [ 23 ก.พ. 2564 ]51
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บริเวณท่อลอดเหลี่ยม ถนนเทศบาล 6 ฝั่งตะวันตก ชุมชนหนองปู 93 หมู่ที่ 3 [ 23 ก.พ. 2564 ]47
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้าแขน ทะเบียน ตค 604 สระบุรี [ 23 ก.พ. 2564 ]43
295 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 23 ก.พ. 2564 ]44
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย [ 23 ก.พ. 2564 ]47
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 784 สระบุรี [ 23 ก.พ. 2564 ]52
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 23 ก.พ. 2564 ]45
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-0257 สระบุรี [ 23 ก.พ. 2564 ]46
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 82-7420 สระบุรี [ 23 ก.พ. 2564 ]46
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22