เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1219 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2565 ]6
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2565 ]7
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2565 ]6
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 [ 6 ธ.ค. 2565 ]8
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์ตรวจการณ์ ๑ หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๑๔๒ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2565 ]6
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพาหนะโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน [ 6 ธ.ค. 2565 ]7
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]9
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร (๘ ธันวาคม ๒๕๖๕) ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุก [ 2 ธ.ค. 2565 ]19
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุก [ 2 ธ.ค. 2565 ]6
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]9
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]9
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโช๊คสวิงบานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]7
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]9
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]8
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหาร จำนวน ๑,๐๐๐ คน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]8
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฯ ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]8
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๔ เมตร คูณ ๑๐ เมตร ป้ายบนเวที ๑๐.๘๐ เมตร คูณ ๒.๗๐ เมตร ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]8
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง จ้างเหมาเวที ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]8
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]9
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]7
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61