เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1035 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Self-Test Kits โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]33
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนตาม พ.ร.บ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]31
303 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาะทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]34
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]30
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]30
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกองการศึกษา [ 19 ส.ค. 2565 ]43
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมโน๊ตบุค [ 19 ส.ค. 2565 ]41
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]31
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]31
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุในการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล [ 17 ส.ค. 2565 ]32
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]31
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน บริเวณถนนเทศบาล ๕ ชุมชนเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๙ (ซอย ๙) (ซอย ๑๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ส.ค. 2565 ]31
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ส.ค. 2565 ]32
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]43
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 15 ส.ค. 2565 ]44
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 15 ส.ค. 2565 ]44
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 15 ส.ค. 2565 ]41
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ [ 15 ส.ค. 2565 ]39
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 15 ส.ค. 2565 ]44
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตประไพชาเล่ห์) [ 15 ส.ค. 2565 ]46
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52