เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 927 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง [ 13 มิ.ย. 2565 ]43
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ ทะเบียน กย 3327 สระบุรี [ 10 มิ.ย. 2565 ]69
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]50
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง [ 10 มิ.ย. 2565 ]46
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 10 มิ.ย. 2565 ]54
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานครัว เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 จิตรประไพชาเล่ต์ [ 10 มิ.ย. 2565 ]58
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริเวณโรงปุ๋ยเก่า หมู่ที่ 1 [ 6 มิ.ย. 2565 ]52
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี [ 6 มิ.ย. 2565 ]47
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 86-3400 สระบุรี [ 2 มิ.ย. 2565 ]82
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบ Network Internet ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 จิตรประไพชาเล่ต์ อาคาร 4 ชั้น 9 ห้องเรียน อาคารโรงอาหาร [ 2 มิ.ย. 2565 ]62
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม [ 2 มิ.ย. 2565 ]65
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน บธ 2393 สระบุรี [ 2 มิ.ย. 2565 ]80
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Kit ATK แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง [ 2 มิ.ย. 2565 ]68
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่ิิองปรับอากาศ ห้องสำนักปลัดฯ [ 2 มิ.ย. 2565 ]76
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับพร้อมผ้า [ 2 มิ.ย. 2565 ]67
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู ทะเบียน กง 8705 สระบุรี [ 2 มิ.ย. 2565 ]59
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู ทะเบียน กง 8705 สระบุรี [ 2 มิ.ย. 2565 ]63
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]57
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กล 4578 สระบุรี [ 31 พ.ค. 2565 ]59
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 31 พ.ค. 2565 ]57
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47