เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1577 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 29 มิ.ย. 2566 ]2
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2566 ]2
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2566 ]2
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 29 มิ.ย. 2566 ]2
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กฉ 1142 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2566 ]2
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเทศบาล ๕ วอย ๓ (หมู่บ้านวังแก้ว) หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มิ.ย. 2566 ]0
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ซอยข้างอู่โจ้ แอนด์ เจเซอร์วิส บริเวณชุมชนบ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มิ.ย. 2566 ]0
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 [ 27 มิ.ย. 2566 ]3
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2566 ]3
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2566 ]2
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2566 ]2
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ 115 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2566 ]2
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้งานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]2
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]2
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]2
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2566 ]2
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2566 ]4
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการรวมพลังชุมชนเข้มเเข็งเอาชนะยาเสพติด 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2566 ]2
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2566 ]3
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับโครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2566 ]2
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79