เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 612 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]115
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]118
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]110
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]106
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอน-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (หมายเลขครุภัณฑ์420-55-0109)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]108
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกรองโซล่า รถกู้ภัยไฟฟ้าสว่่าง หมายเลขทะเบียน 86-3436 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]105
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินท่อน้ำทิ้ง เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง และแว๊คคั่มเติมน้ำยา R22เปลี่ยนแคปรัน 30 UF450 เครื่องประบอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]105
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในรถยนต์กองการศึกษา หมายเลข ทะเบียน กย 3327 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]108
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]100
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียนโรงเรียนทับกวาง1 (สมุห์พร้อม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]107
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับเพลิงแบบผจญเพลิงภายนอกอาคาร จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]113
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นเก็บชุดดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 10 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]113
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]107
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]105
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]112
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]105
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]112
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]111
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง [ 27 ส.ค. 2564 ]115
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 27 ส.ค. 2564 ]118
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31