เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1219 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายคอนโทรลเกียร์ และเปลี่ยนสายพ่วงแบตเตอรี่ รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๘๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565 ]15
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มบรรจุถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2565 ]14
343 ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 พ.ย. 2565 ]24
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยาวรถกระเช้าไฟฟ้า เบอร์ ๒ หมายเลข ทะเบียน ๘๖-๘๘๕๐ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๖๓-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2565 ]14
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2565 ]17
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย ๒๘๓๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2565 ]20
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 [ 8 พ.ย. 2565 ]24
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2565 ]12
349 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย ๒๘๓๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]19
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]23
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยนางสนม กงชัย ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 พ.ย. 2565 ]7
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]23
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]15
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]19
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]19
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตูเหล็ก รั้วลวดหนามพร้อมประตูเหล็ก ที่พักพิงสุนัขและแมว [ 3 พ.ย. 2565 ]5
357 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]27
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]18
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที,จ้างเหมาเครื่องเสียง,จ้างเหมาจอแอลอีดี ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]19
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาไฟประดับ,จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]19
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61