เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 556 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูผู้สอนต่างชาติ จำนวน 3 อัตรา โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 โรงเรียนเทศบาลทับกวาง2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง 2 แห่ง ภาคเรียนที่1/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]104
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]106
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยงวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]102
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]97
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]98
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]99
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]98
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]99
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]99
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๒๕๗ สระบุรี [ 21 พ.ค. 2564 ]95
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]100
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างว่อมแซมคอสะพาน บริเวณซอยบ้านหัวนา ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]97
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งชุดสัญญาณไฟกระพริบเตือนสีเหลืองพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]100
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]100
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายพานราวลิ้น และรอกราวลิ้น รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กพ ๑๘๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]99
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]94
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]100
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]101
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งรีเลย์-ไฟหน้า เปลี่ยนหลอดไฟตา ซ้าย ขวา ซ่อมสวิทย์ไฟตา ตรวจเช็คระบบไฟ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ๑๑๔๒ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]93
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]91
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28