เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1219 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่,จ้างเหมาเต็นท์ขนาด ๕ เมตร คูณ ๑๐ เมตร จำนวน ๒ หลัง จ้างเหมาเต็นท์ ขนาด ๓ คูณ ๓ เมตร จำนวน ๑๐ หลัง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]20
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดนตรี ศิลปินนักร้อง นักเต้น ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]20
363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมที่ดินที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลเมืองทับกวาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ย. 2565 ]23
364 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]23
365 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA ห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]20
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลนางนพมาศ,สายสะพายนางนพมาศ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]18
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๔ เมตร คูณ ๑๐ เมตร ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]17
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP-L๓๕๕๑CDW ห้องทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]17
369 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]20
370 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]20
371 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 31 ต.ค. 2565 ]21
372 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 [ 31 ต.ค. 2565 ]20
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง [ 31 ต.ค. 2565 ]9
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]9
375 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิการยน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]20
376 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]19
377 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 28 ต.ค. 2565 ]21
378 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]19
379 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2565 ]22
380 ประกวดราคาจ้างบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) จำนวน ๕ คัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ต.ค. 2565 ]28
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61