เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 556 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม ซักพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]105
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]96
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับพร้อมผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]96
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]100
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]98
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]102
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]95
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]97
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]95
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ และค่ารับรองผลการตรวจโดยจักษุแพทย์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]99
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำประปาบาดาล บริเวณข้างวัดหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]93
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งหอถังน้ำประปาบาดาล บริเวณซอยบ้านหัวนา ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]101
373 ประกวดราคาซื้อและติดตั้งลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 19 เม.ย. 2564 ]100
374 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่อง กองโซล่า กรองอากาศ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กพ ๑๘๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]93
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]97
376 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาเหล็กไฟฟ้าแสงสว่างเสาเหล็กไฟฟ้าความเร็วสูง ๗.๐๐ เมจร และโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งโคม พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่าย จำนวน ๑๐ โครงการ ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทร [ 2 เม.ย. 2564 ]91
377 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างเสาเหล็กไฟฟ้าความเร็วสูง ๗.๐๐ เมตร และโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งโคม จำนวน ๘ รายการ ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 เม.ย. 2564 ]99
378 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เสาเหล็กไฟฟ้าความเร็วสูง ๗.๐๐ เมตร พร้อมหลอด แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 เม.ย. 2564 ]102
379 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]99
380 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]99
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28