เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 838 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 83-8256 สระบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]64
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู ทะเบียน กง 1879 สระบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]77
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 83-9257 สระบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]70
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ Covid-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Covid-19 Antingen test kits (ATK) แบบน้ำลาย [ 18 มี.ค. 2565 ]63
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องาบ้านงานครัว [ 18 มี.ค. 2565 ]61
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ [ 18 มี.ค. 2565 ]76
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 18 มี.ค. 2565 ]75
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ [ 18 มี.ค. 2565 ]72
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำประปาบาดาล บริเวณอ่างน้ำใจ ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมูที่ 2 [ 18 มี.ค. 2565 ]61
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 86-0257 สระบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]60
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ [ 18 มี.ค. 2565 ]71
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 18 มี.ค. 2565 ]64
373 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Asus [ 18 มี.ค. 2565 ]90
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชมุ ชั้น 4 [ 18 มี.ค. 2565 ]65
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ [ 18 มี.ค. 2565 ]73
376 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักคนงาน [ 9 มี.ค. 2565 ]80
377 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 9 มี.ค. 2565 ]71
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์420-55-0095,420-55-0096,420-55-0097 [ 9 มี.ค. 2565 ]90
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]72
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0005 [ 9 มี.ค. 2565 ]74
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42