เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1035 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]39
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]41
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับการฝึกอบรม โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]37
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอบรม ตามโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]44
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]37
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดแก้ว ตามโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]37
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ประดับโพเดียม ตามโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]40
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ โดรงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]39
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มในการอบรม โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2565 โดยเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]35
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มในการอบรม โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]35
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]40
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]34
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]35
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]35
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]38
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]38
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร ตามโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]35
378 แผนการจัดซื้อจ้างจ้าง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรประบอกสูบ 4,000 ซีซี จำนวน 1 คัน [ 3 ส.ค. 2565 ]47
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]35
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]36
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52