เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 424 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กท 9015 สระบุรี [ 8 ธ.ค. 2564 ]22
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดดสิ่งปฏิกูล [ 8 ธ.ค. 2564 ]24
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 8 ธ.ค. 2564 ]25
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 784 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]38
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ คสล. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]39
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]36
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]33
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]33
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]36
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]31
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]36
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]38
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ปประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]35
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านสารวัตรมงคล ชุมชนบ้านป่าแดง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) [ 12 พ.ย. 2564 ]33
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนน สบ.ถ.12-009 เทศบาล 5 ฝั่งทิศตะวันออก ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ 3 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) [ 12 พ.ย. 2564 ]35
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]31
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 10 พ.ย. 2564 ]32
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนายณรงค์ แก้วสาร ชุมชนเพรชไผ่ทอง หมู่ที่ 2 [ 10 พ.ย. 2564 ]32
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 19/1 ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ 3 [ 10 พ.ย. 2564 ]34
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการรื้อถอนอาคารโรงอาหารและห้องน้ำ [ 10 พ.ย. 2564 ]31
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22