เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]3
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]1
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 24 ก.พ. 2566 ]1
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 [ 24 ก.พ. 2566 ]1
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กง 8705 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 24 ก.พ. 2566 ]3
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูผู้สอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]1
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]1
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]1
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้ ห้องสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]1
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2566 ]1
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]2
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายไฟเบอร์ออฟติกขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]1
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]1
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2566 ]1
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2566 ]1
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2566 ]1
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2566 ]1
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2566 ]1
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 16 ก.พ. 2566 ]1
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2566 ]1
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56