เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 612 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู ทะเบียน กง 8705 สระบุรี [ 2 มิ.ย. 2565 ]12
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู ทะเบียน กง 8705 สระบุรี [ 2 มิ.ย. 2565 ]12
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]12
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กล 4578 สระบุรี [ 31 พ.ค. 2565 ]10
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 31 พ.ค. 2565 ]10
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า เบอร์ 1 ทะเบียน 82-6260 สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 012-45-0001 [ 31 พ.ค. 2565 ]12
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายตามโครงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]11
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กจ 7596 [ 31 พ.ค. 2565 ]11
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]11
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 31 พ.ค. 2565 ]10
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ [ 31 พ.ค. 2565 ]10
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาด เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน เปลี่ยนแม๊กเนติก และเปลี่ยนสายหัวหลัก ครุภัณฑ์เครื่องปรับอกาศ จำนวน 2 เครื่อง [ 31 พ.ค. 2565 ]10
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บร 6368 สระบุรี [ 31 พ.ค. 2565 ]10
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าร้านอาหารครัวป้าอ้วน ชุมชนบ้านไทย [ 30 พ.ค. 2565 ]12
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน นข 5837 สระบุรี [ 30 พ.ค. 2565 ]10
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ [ 29 พ.ค. 2565 ]12
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 27 พ.ค. 2565 ]12
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ [ 27 พ.ค. 2565 ]11
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 27 พ.ค. 2565 ]11
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2564 [ 27 พ.ค. 2565 ]13
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31