เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 86-3400 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]6
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 12 (แยกซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]7
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถลากจูง หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๘๒๙ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]10
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]13
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]9
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]11
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]9
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]8
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กง ๑๘๗๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]8
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]8
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]6
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]7
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๙๕๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]6
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไฟรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน ๒๒๒๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]7
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]7
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกล้างระบบทั้งระบบพร้อมตั้งเบรกฯรถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน๘๔-๗๗๑๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]7
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]7
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]7
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]7
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19