เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1577 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]0
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]0
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]0
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง(ป่าไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]0
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า (แขนเเขน) หมายเลขทะเบียน ตค 9201 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-66-0001)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]0
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) เพื่อบริโภคสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]0
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]0
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]0
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]0
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 [ 11 ก.ย. 2566 ]0
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf [ 11 ก.ย. 2566 ]0
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้นวมขาเหล็ก ขาตัวเอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]0
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]0
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบอร์ดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) และสนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]0
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-7595 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฃ [ 8 ก.ย. 2566 ]0
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]0
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]0
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]0
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]0
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูผู้สอนในสาขาวิชาดนตรีไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]0
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79