เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]33
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]33
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุในการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล [ 17 ส.ค. 2565 ]34
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]34
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน บริเวณถนนเทศบาล ๕ ชุมชนเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๙ (ซอย ๙) (ซอย ๑๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ส.ค. 2565 ]33
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ส.ค. 2565 ]33
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]45
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 15 ส.ค. 2565 ]46
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 15 ส.ค. 2565 ]46
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 15 ส.ค. 2565 ]44
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ [ 15 ส.ค. 2565 ]42
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 15 ส.ค. 2565 ]46
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตประไพชาเล่ห์) [ 15 ส.ค. 2565 ]49
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ [ 15 ส.ค. 2565 ]48
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 เครื่อง เพื่อใช้งานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม)และโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ห์) [ 15 ส.ค. 2565 ]42
396 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ [ 15 ส.ค. 2565 ]41
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 15 ส.ค. 2565 ]45
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) ทะเบียน ตค 784 สระบุรี [ 15 ส.ค. 2565 ]45
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะ โครงการอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]46
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์โดยสาร ระยะเวลา 2 เดือน จำนวน 2 เดือน [ 15 ส.ค. 2565 ]41
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56