เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 612 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 21 มิ.ย. 2564 ]111
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 21 มิ.ย. 2564 ]112
383 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 21 มิ.ย. 2564 ]115
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) และค่าสัญญาณ GPS [ 21 มิ.ย. 2564 ]119
385 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหืพร้อม) จำนวน 5 คัน ภาคเรียนที่ 1/2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]111
386 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 1 ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่่ 1 [ 18 มิ.ย. 2564 ]113
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ ด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) [ 8 มิ.ย. 2564 ]116
388 ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]117
389 ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 8 มิ.ย. 2564 ]121
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม [ 8 มิ.ย. 2564 ]120
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 83-0632 สระบุรี [ 8 มิ.ย. 2564 ]117
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 83-7420 สระบุรี [ 8 มิ.ย. 2564 ]113
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์ [ 8 มิ.ย. 2564 ]119
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง [ 8 มิ.ย. 2564 ]116
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า ทะเบียน ตค 604 สระบุรี [ 8 มิ.ย. 2564 ]123
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูผู้สอน ในระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 จำนวน 1 อัตรา ประจำภาคเรียนที่1/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]118
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูผู้สอนต่างชาติ จำนวน 3 อัตรา โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 โรงเรียนเทศบาลทับกวาง2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง 2 แห่ง ภาคเรียนที่1/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]120
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]122
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยงวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]115
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]112
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31