เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1577 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]3
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]2
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]2
384 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเทศบาล 5 ซอย 3 (หมู่บ้านวังแก้ว) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 พ.ค. 2566 ]3
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับพร้อมผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]3
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]3
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ป่าไผ่) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]5
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 2 โรงเรียนและโรงเรียนในเขต 6 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]6
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับสุนัขและแมวจรจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]3
390 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]5
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]6
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]5
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]5
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]4
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) เพื่อบริโภคสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]5
396 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 24 พ.ค. 2566 ]13
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]4
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]9
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]4
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการให้ความรู้แก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]4
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79