เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 927 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]10
42 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2565 ]11
43 ประกวดราคาจ้างบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) จำนวน ๕ คัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ต.ค. 2565 ]18
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2565 ]13
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๒๕๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2565 ]13
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๒๕๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2565 ]13
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๕๒๒๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2565 ]14
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2565 ]15
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2565 ]15
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ในงานพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2565 ]13
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 [ 21 ต.ค. 2565 ]12
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2565 ]13
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์ ในงานพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2565 ]14
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าประดับและจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ในงานพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธืเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2565 ]13
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียง ในงานพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธืเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2565 ]13
56 ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริหารด้านงานทะเบียนราษฎร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ต.ค. 2565 ]20
57 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 20 ต.ค. 2565 ]20
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตูเหล็กและรั้วลวดหนามพร้อมประตูเหล็กบริเวณที่พักพิงสุนัขและแมว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ต.ค. 2565 ]16
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยนางสนม กงชัย ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ต.ค. 2565 ]15
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าและจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2565 ]12
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47