เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฆ 6751 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2566 ]1
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฆ 6750 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2566 ]1
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับนักกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]1
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]1
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]1
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่หรือถ้วยรางวัล ชุดกีฬา ฯลฯ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]1
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่ชำรุดรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 5755 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]1
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกฟุตบอลเบอร์ 5 ชนิดแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]1
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]1
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขัน จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]1
51 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.พ. 2566 ]5
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน 84-0713 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2566 ]3
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2566 ]3
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-7420 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2566 ]3
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน และตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2566 ]3
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ 1 หมายเลขทะเบียน กฉ 1142 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2566 ]3
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน 84-0713 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2566 ]3
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2566 ]3
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2566 ]4
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 6 ก.พ. 2566 ]4
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56