เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1576 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]0
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]0
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]0
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ 115 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]0
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]0
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]0
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]0
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]0
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 [ 7 ก.ย. 2566 ]0
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 7 ก.ย. 2566 ]0
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยและชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]0
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]0
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]0
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]0
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9257 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]0
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ บริเวณหลังคาอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]0
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]0
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ 50 แบบ พด.และ13 แบบเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]0
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร (กระจกนูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]0
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 5 ก.ย. 2566 ]0
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79