เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]7
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ltax ๓๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]7
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง,เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน,เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]6
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๗๕๙๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๐๒๙ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]6
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]6
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-9256 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]6
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างว่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]6
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงสร้างผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ และป้ายหมายเลขโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]6
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์ และศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่) จำนวน ๗๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]6
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19