เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 424 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม [ 10 พ.ย. 2564 ]29
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้าแขน ทะเบียน ตค 604 สระบุรี [ 10 พ.ย. 2564 ]29
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 10 พ.ย. 2564 ]30
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กจ 7597 สระบุรี [ 10 พ.ย. 2564 ]32
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูต่างชาติ จำนวน 3 อัตรา ประจำโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง [ 10 พ.ย. 2564 ]30
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตรงข้ามโรงเรียนสมถวิล ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 10 พ.ย. 2564 ]30
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 พ.ย. 2564 ]29
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 10 พ.ย. 2564 ]27
49 ประกอบผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารและอาหารว่าง [ 10 พ.ย. 2564 ]29
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วนเลือกตั้ง (กปน.) [ 10 พ.ย. 2564 ]26
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับ โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช ประจำปี 2565 [ 10 พ.ย. 2564 ]32
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้งท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2564 ]33
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์ [ 10 พ.ย. 2564 ]26
54 ประกาศผู้ชรนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 10 พ.ย. 2564 ]27
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ [ 10 พ.ย. 2564 ]27
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน) [ 10 พ.ย. 2564 ]22
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กล 1071 สระบุรี เข้าตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง [ 10 พ.ย. 2564 ]22
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 8 หน่วยเลือกตั้ง [ 10 พ.ย. 2564 ]26
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อการช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคตอต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 10 พ.ย. 2564 ]22
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เพื่อการช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคตอต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 10 พ.ย. 2564 ]24
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22