เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 612 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]11
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา ม.6 [ 27 พ.ค. 2565 ]11
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถลากจูง ทะเบียน 83-8828 สระบุรี [ 17 พ.ค. 2565 ]19
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางติดรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียนครภัณฑ์ 441-64-0001 [ 17 พ.ค. 2565 ]17
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูต่างชาติ จำนวน 3 อัตรา ประจำโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พน้อม) โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) และศูนย์พํมนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่) ภาคเรียนที่ 1/2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]16
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 17 พ.ค. 2565 ]16
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 17 พ.ค. 2565 ]16
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง ป่าไผ่ หมู่ที่ 2 [ 17 พ.ค. 2565 ]17
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพหนะและขนส่ง [ 17 พ.ค. 2565 ]15
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค [ 17 พ.ค. 2565 ]16
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 83-0632 สระบุรี [ 17 พ.ค. 2565 ]15
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราาคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล [ 17 พ.ค. 2565 ]15
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 17 พ.ค. 2565 ]14
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 17 พ.ค. 2565 ]15
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักพรม [ 17 พ.ค. 2565 ]16
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 สมุห์พร้อม จำนวน 5 คัน ภาคเรียนที่1/2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]15
57 โครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ บริเวณหลังคา อาคาร 4 ชั้น [ 12 พ.ค. 2565 ]17
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริเวณโรงปุ๋ยเก่า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 พ.ค. 2565 ]20
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๐๑ และ ๔๒๐-๖๓-๐๐๐๒ โดยวิธีเเฉพะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]18
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]22
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31