เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เลขทะเบียน กพ115 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]6
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ ห้องทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ ห้องงานการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]6
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หน้าห้องปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างถนน คสล.บริเวณซอยข้าง บริษัท พี.เอส.เพอร์เฟ็ค อินเตอร์กรุ๊ป ชุมชนหนองปู หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนางสาวกานต์พิชชา สุขสาด ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
70 ปกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ2393 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]26
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]23
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]20
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]27
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]18
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]13
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอน-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (หมายเลขครุภัณฑ์420-55-0109)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]15
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกรองโซล่า รถกู้ภัยไฟฟ้าสว่่าง หมายเลขทะเบียน 86-3436 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]14
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินท่อน้ำทิ้ง เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง และแว๊คคั่มเติมน้ำยา R22เปลี่ยนแคปรัน 30 UF450 เครื่องประบอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]11
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในรถยนต์กองการศึกษา หมายเลข ทะเบียน กย 3327 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]9
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]8
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19