เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 424 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเย็บเล่มเข้าปกเทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]43
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 86-3400 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]38
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 12 (แยกซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]43
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถลากจูง หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๘๒๙ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]46
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]48
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]47
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]46
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]44
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]44
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กง ๑๘๗๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]41
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]47
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]39
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]38
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๙๕๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]39
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไฟรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน ๒๒๒๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]42
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]37
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกล้างระบบทั้งระบบพร้อมตั้งเบรกฯรถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน๘๔-๗๗๑๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]37
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]38
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]37
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]36
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22