เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]3
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]4
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]3
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]3
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]5
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 25 ม.ค. 2566 ]4
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]4
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]4
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]3
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]4
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]8
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 3 รายการ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]7
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]9
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]3
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชือกสำหรับคล้องป้ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]4
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งหลอด ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]2
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]4
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]2
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]4
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ ๕๓๒๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]4
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56