เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 612 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิเตอร์โน๊ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]21
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]20
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล, ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา ม.๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 เม.ย. 2565 ]25
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอบบ้านนางรัตนส วีบมะฝ่อ ชุมชนบ้านไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 เม.ย. 2565 ]29
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]27
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัสท์คอนกรีตถนนเทศบาล ๔ ส่วนต่อขยาย (ด้านทิศตะวันออก) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 เม.ย. 2565 ]25
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัสท์คอนกรีตถนนเทศบาล ๔ ส่วนต่อขยาย (ด้านทิศตะวันออก) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 เม.ย. 2565 ]25
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างถนน คสล. บริเวณซอยนันทพร ชุมชนหน้าวัดเขามัน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 เม.ย. 2565 ]26
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]25
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]24
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า เบอร์ ๑ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๒๖๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]24
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณ สบ.ถ ๑๒-๐๐๑ แยกซอย ๑ ข้างครัวสตางค์ ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 เม.ย. 2565 ]26
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องรับ-ส่ง วิทยุI COM IC -F๕๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]27
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมสายไฟเบอร์ออฟติกขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]24
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ I COM IC -F๕๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]25
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายไฟเบอร์ออฟติกขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]23
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๔๒๐สระบุรี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]22
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]23
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]22
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]26
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31