เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงต่อเติมกั้นห้องปฏิบัติงานรองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง [ 27 ส.ค. 2564 ]10
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับพร้อมผ้า [ 27 ส.ค. 2564 ]10
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 27 ส.ค. 2564 ]12
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 27 ส.ค. 2564 ]13
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ [ 27 ส.ค. 2564 ]12
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 27 ส.ค. 2564 ]13
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ [ 27 ส.ค. 2564 ]12
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 27 ส.ค. 2564 ]13
109 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการพิจารณากำหนดเงินประโยชน์ตอบแททนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ.2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]10
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค การช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 27 ส.ค. 2564 ]9
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มการช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 27 ส.ค. 2564 ]8
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในวานกีฬาและนันทนาการ [ 27 ส.ค. 2564 ]11
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ [ 27 ส.ค. 2564 ]14
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ [ 27 ส.ค. 2564 ]12
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ [ 27 ส.ค. 2564 ]10
116 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง2 (จิตรประไพชาเล่ต์) [ 27 ส.ค. 2564 ]9
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 27 ส.ค. 2564 ]10
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 27 ส.ค. 2564 ]11
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 27 ส.ค. 2564 ]10
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสแกนเนอร์ A3 [ 27 ส.ค. 2564 ]12
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19