เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน บบ ๘๕-๘๘๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]3
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนเเบตเตอรี่รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๓๑๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]3
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๓๑๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]2
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 [ 13 ม.ค. 2566 ]3
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]3
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]3
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 12 ม.ค. 2566 ]4
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหาร ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]4
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]4
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]3
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายบนเวที ขนาด ๑๔ เมตร คูณ ๓.๕๐ เมตร ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]3
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเล่น สวนสนุก จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฯ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]2
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒-๖๑-๐๐๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]3
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]3
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]3
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]3
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๕๖๕๒ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]2
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 [ 9 ม.ค. 2566 ]3
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]2
120 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ม.ค. 2566 ]8
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56