เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 424 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]37
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]38
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ltax ๓๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]37
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง,เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน,เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]36
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]38
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๗๕๙๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]34
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]38
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๐๒๙ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]36
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]35
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-9256 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]38
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]38
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างว่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]36
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงสร้างผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ และป้ายหมายเลขโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]37
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์ และศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่) จำนวน ๗๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]34
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]39
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]34
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]34
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]35
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]35
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]38
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22