เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 927 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๑๔๓ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๑-๐๐๑๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]32
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]32
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]29
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]28
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Acer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]30
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]31
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในพื้นที่โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) [ 9 ก.ย. 2565 ]21
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในพื้นที่โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) [ 9 ก.ย. 2565 ]24
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารการฝึกอบรม โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]29
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID-๑๙ ประเภท Antigen Test Self-Test Kits โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]30
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]29
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]30
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันในวันอบรม โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]32
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]30
115 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]36
116 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]34
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในวันอบรม โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]34
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย ตามโครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร (Food Safety) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) [ 7 ก.ย. 2565 ]30
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID-๑๙ ประเภท Antigen Test Kit (ATK)และเอทิลแอลกอฮอล์ โซลูชั่น ๗๐% (ขนาด ๕.๕ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]31
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย ตามโครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร (Food Safety) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]28
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47