เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 927 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 26 เครื่อง เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]32
122 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกล่องชุดควบคุมระบบความเย็น คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ยางโอริง ระบบเครื่องปรับอากาศ เติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ และเติมน้ำ [ 6 ก.ย. 2565 ]31
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]31
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1) [ 6 ก.ย. 2565 ]30
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2565 ]31
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 5 ก.ย. 2565 ]30
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง เพื่อใช้ในสนามกีฬา เทศบาลเมืองทับกวาง งานกีฬาและนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2565 ]30
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กง ๘๗๐๕ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2565 ]31
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 [ 5 ก.ย. 2565 ]34
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2565 ]30
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาด เติมน้ำยา และเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2565 ]29
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2565 ]29
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตประไพชาเลต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2565 ]30
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2565 ]31
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 [ 31 ส.ค. 2565 ]30
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 [ 31 ส.ค. 2565 ]29
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2565 ]29
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2565 ]30
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 [ 30 ส.ค. 2565 ]27
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]27
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47