เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 612 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]25
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปั้มน้ำรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ ๕๓๒๕ สระบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]27
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหลอดดูระดับน้ำมันไฮดรอลิค และซ่อมลูกลอยวัดระดับน้ำมันในถังดีเซล รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๘๑๕ สรระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]24
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]24
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2565 ]35
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2565 ]34
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2565 ]33
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2565 ]32
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2565 ]30
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2565 ]28
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น ขนาด 1.20x2.80 เมตร [ 18 มี.ค. 2565 ]36
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด [ 18 มี.ค. 2565 ]32
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 18 มี.ค. 2565 ]35
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 18 มี.ค. 2565 ]32
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 83-8256 สระบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]32
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู ทะเบียน กง 1879 สระบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]35
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 83-9257 สระบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]34
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ Covid-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Covid-19 Antingen test kits (ATK) แบบน้ำลาย [ 18 มี.ค. 2565 ]34
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องาบ้านงานครัว [ 18 มี.ค. 2565 ]34
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ [ 18 มี.ค. 2565 ]37
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31