เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2566 ]4
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2566 ]3
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2566 ]2
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของเล่นเด็ก จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2566 ]3
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลตุ๊กตา จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2566 ]3
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2566 ]3
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2566 ]3
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2566 ]3
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2566 ]3
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 [ 3 ม.ค. 2566 ]3
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ม.ค. 2566 ]3
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2565 ]3
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2565 ]3
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 [ 29 ธ.ค. 2565 ]4
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2565 ]3
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2565 ]3
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2565 ]3
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๙๒๕๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2565 ]4
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2565 ]4
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๕๙๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2565 ]3
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56