เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่2 [ 13 ส.ค. 2564 ]13
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองทับกวางประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]15
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวอธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]13
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]17
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]15
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]13
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]15
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 83-4029 สระบุรี [ 21 มิ.ย. 2564 ]17
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย ตามโครงการอาหารสะอาก รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) [ 21 มิ.ย. 2564 ]16
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนวาล์วน้ำรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บร 6368 สระบุรี [ 21 มิ.ย. 2564 ]16
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]18
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 21 มิ.ย. 2564 ]16
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 21 มิ.ย. 2564 ]16
134 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 21 มิ.ย. 2564 ]18
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) และค่าสัญญาณ GPS [ 21 มิ.ย. 2564 ]17
136 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหืพร้อม) จำนวน 5 คัน ภาคเรียนที่ 1/2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]14
137 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 1 ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่่ 1 [ 18 มิ.ย. 2564 ]15
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ ด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) [ 8 มิ.ย. 2564 ]18
139 ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]18
140 ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 8 มิ.ย. 2564 ]17
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19