เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 612 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 18 มี.ค. 2565 ]35
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ [ 18 มี.ค. 2565 ]37
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำประปาบาดาล บริเวณอ่างน้ำใจ ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมูที่ 2 [ 18 มี.ค. 2565 ]36
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 86-0257 สระบุรี [ 18 มี.ค. 2565 ]36
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ [ 18 มี.ค. 2565 ]38
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 18 มี.ค. 2565 ]38
147 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Asus [ 18 มี.ค. 2565 ]47
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชมุ ชั้น 4 [ 18 มี.ค. 2565 ]37
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ [ 18 มี.ค. 2565 ]43
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักคนงาน [ 9 มี.ค. 2565 ]48
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 9 มี.ค. 2565 ]45
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์420-55-0095,420-55-0096,420-55-0097 [ 9 มี.ค. 2565 ]46
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]44
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0005 [ 9 มี.ค. 2565 ]43
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 9 มี.ค. 2565 ]45
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อการช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคตอต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 9 มี.ค. 2565 ]47
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 9 มี.ค. 2565 ]43
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง [ 9 มี.ค. 2565 ]45
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 10 ล้อ ทะเบียน 86-8553 สระบุรี [ 9 มี.ค. 2565 ]46
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า เบอร์ 2 ทะเบียน 86-8850 สระบุรี [ 9 มี.ค. 2565 ]43
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31