เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม [ 8 มิ.ย. 2564 ]15
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 83-0632 สระบุรี [ 8 มิ.ย. 2564 ]17
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 83-7420 สระบุรี [ 8 มิ.ย. 2564 ]15
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์ [ 8 มิ.ย. 2564 ]16
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง [ 8 มิ.ย. 2564 ]17
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า ทะเบียน ตค 604 สระบุรี [ 8 มิ.ย. 2564 ]19
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูผู้สอน ในระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 จำนวน 1 อัตรา ประจำภาคเรียนที่1/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]16
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูผู้สอนต่างชาติ จำนวน 3 อัตรา โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 โรงเรียนเทศบาลทับกวาง2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง 2 แห่ง ภาคเรียนที่1/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]17
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]21
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยงวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]16
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]14
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]15
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]14
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]15
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]12
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]13
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๒๕๗ สระบุรี [ 21 พ.ค. 2564 ]13
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]17
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างว่อมแซมคอสะพาน บริเวณซอยบ้านหัวนา ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]13
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งชุดสัญญาณไฟกระพริบเตือนสีเหลืองพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]13
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19