เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 927 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]26
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]25
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]23
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อจัดโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]26
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]26
146 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]26
147 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]26
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]27
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Self-Test Kits โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]27
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนตาม พ.ร.บ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]26
151 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาะทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]27
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]26
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]26
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกองการศึกษา [ 19 ส.ค. 2565 ]37
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมโน๊ตบุค [ 19 ส.ค. 2565 ]36
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]27
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]27
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุในการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล [ 17 ส.ค. 2565 ]27
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]27
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน บริเวณถนนเทศบาล ๕ ชุมชนเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๙ (ซอย ๙) (ซอย ๑๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ส.ค. 2565 ]25
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47