เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1577 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายลำโพง แยกลำโพง ลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2566 ]0
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2566 ]0
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาล 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2566 ]0
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2566 ]0
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2566 ]0
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 17 ส.ค. 2566 ]0
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) เพื่อบริโภคสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2566 ]0
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]0
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 16 ส.ค. 2566 ]0
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]0
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]0
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์AA และถ่านอัลคาไลน์AAA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]3
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]1
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]0
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]0
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ชอยข้างฟาร์มม้า ชุมชนเขาหัวเกตุ หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidding) [ 15 ส.ค. 2566 ]1
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารประกอบฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2566 ]0
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 15 ส.ค. 2566 ]0
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดป้ายโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2566 ]0
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในวันอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2566 ]0
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79