เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 424 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู ทะเบียน กง 1879 สระบุรี [ 27 ส.ค. 2564 ]42
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงต่อเติมกั้นห้องปฏิบัติงานรองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง [ 27 ส.ค. 2564 ]40
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับพร้อมผ้า [ 27 ส.ค. 2564 ]43
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 27 ส.ค. 2564 ]41
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 27 ส.ค. 2564 ]46
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ [ 27 ส.ค. 2564 ]44
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 27 ส.ค. 2564 ]48
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ [ 27 ส.ค. 2564 ]43
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 27 ส.ค. 2564 ]44
170 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการพิจารณากำหนดเงินประโยชน์ตอบแททนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ.2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]43
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค การช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 27 ส.ค. 2564 ]41
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มการช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 27 ส.ค. 2564 ]40
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในวานกีฬาและนันทนาการ [ 27 ส.ค. 2564 ]41
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ [ 27 ส.ค. 2564 ]43
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ [ 27 ส.ค. 2564 ]43
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ [ 27 ส.ค. 2564 ]39
177 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง2 (จิตรประไพชาเล่ต์) [ 27 ส.ค. 2564 ]39
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 27 ส.ค. 2564 ]40
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 27 ส.ค. 2564 ]40
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 27 ส.ค. 2564 ]42
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22