เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 927 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ส.ค. 2565 ]24
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]36
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 15 ส.ค. 2565 ]38
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 15 ส.ค. 2565 ]38
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 15 ส.ค. 2565 ]35
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ [ 15 ส.ค. 2565 ]34
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 15 ส.ค. 2565 ]37
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตประไพชาเล่ห์) [ 15 ส.ค. 2565 ]38
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ [ 15 ส.ค. 2565 ]37
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 เครื่อง เพื่อใช้งานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม)และโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ห์) [ 15 ส.ค. 2565 ]35
171 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ [ 15 ส.ค. 2565 ]34
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 15 ส.ค. 2565 ]37
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) ทะเบียน ตค 784 สระบุรี [ 15 ส.ค. 2565 ]35
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะ โครงการอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]37
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์โดยสาร ระยะเวลา 2 เดือน จำนวน 2 เดือน [ 15 ส.ค. 2565 ]32
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ [ 15 ส.ค. 2565 ]35
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายระวังรถวิ่งสวนทาง [ 15 ส.ค. 2565 ]38
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายระวังรถวิ่งสวนทาง [ 15 ส.ค. 2565 ]38
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์กู้ชีพ กพ 1800 สระบุรี [ 15 ส.ค. 2565 ]37
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกระดานป้ายทำเนียบนายกฯ [ 15 ส.ค. 2565 ]32
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47