เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1577 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันในวันอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2566 ]0
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2566 ]0
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถลากจูง หมายเลขทะเบียน 83-8828 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2566 ]0
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแบ็คโอ หมายเลขทะเบียน ตค 950 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2566 ]1
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2566 ]0
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2566 ]0
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2566 ]0
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลเมืองทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2566 ]0
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบคลัทซ์รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 5325 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2566 ]0
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณเพชรไผ่ทอง ซอย4 แยกขวาชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2566 ]0
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.บริเวณซอยบ้าน นายวัชรพงษ์ มูลคำ ชุมชนหนองปู93 หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2566 ]0
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพาหนะ โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2566 ]0
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 [ 9 ส.ค. 2566 ]0
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกประดับพร้อมผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]0
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]0
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]0
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 [ 8 ส.ค. 2566 ]0
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]0
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]0
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารตามโครงการป้องกันปัญหาไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2566 ]0
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79