เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 [ 31 ธ.ค. 2563 ]172
2 งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]165
3 งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]172
4 งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]160
5 งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 [ 31 ธ.ค. 2562 ]157
6 งบแสดงฐานะการดำเนินงาน เทศบาลเมืองทับกวาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (หลังสำนักงานแผ่นดินฯ ตรวจสอบ) [ 30 ก.ย. 2561 ]170
7 งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลเมืองทับกวาง ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยนยน 2561) [ 1 ก.ค. 2561 ]176
8 งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลเมืองทับกวาง ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561) [ 4 ม.ค. 2561 ]160
9 งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลเมืองทับกวาง ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561) [ 1 ม.ค. 2561 ]179
10 งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลเมืองทับกวาง ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560) [ 31 ต.ค. 2560 ]168