เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]0
2 งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 [ 31 ธ.ค. 2563 ]209
3 งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]199
4 งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]227
5 งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]192
6 งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 [ 31 ธ.ค. 2562 ]191
7 งบแสดงฐานะการดำเนินงาน เทศบาลเมืองทับกวาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (หลังสำนักงานแผ่นดินฯ ตรวจสอบ) [ 30 ก.ย. 2561 ]204
8 งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลเมืองทับกวาง ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยนยน 2561) [ 1 ก.ค. 2561 ]238
9 งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลเมืองทับกวาง ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561) [ 4 ม.ค. 2561 ]195
10 งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลเมืองทับกวาง ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561) [ 1 ม.ค. 2561 ]230
11 งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลเมืองทับกวาง ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560) [ 31 ต.ค. 2560 ]206