เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
งบการเงินประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]9
2 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]8
3 งบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]40
4 งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]55
5 งบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]57
6 งบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 21 พ.ค. 2564 ]60
7 งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]59
8 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]54
9 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]58
10 งบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]57
11 งบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]61
12 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]62
13 งบการเงิน เดือนตุลาคม 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]54
14 งบการเงิน เดือนกันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]58
15 งบการเงิน เดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]60
16 งบการเงิน เดือนกรกฎาคม 2563 [ 1 ส.ค. 2563 ]55
17 งบการเงิน เดือนมิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]58
18 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (31 พฤษภาคม 2563) [ 31 พ.ค. 2563 ]57
19 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (30 เมษายน 2563) [ 30 เม.ย. 2563 ]56
20 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (31 มีนาคม 2563) [ 31 มี.ค. 2563 ]57