เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 5 เม.ย. 2564 ]20
2 คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 5 เม.ย. 2564 ]15
3 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 5 เม.ย. 2564 ]14
4 คู่มือการปฏิบัติการขอจัดตั้งตลาด [ 5 เม.ย. 2564 ]14
5 คู่มือการปฏิบัติการขอรับขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 5 เม.ย. 2564 ]14
6 คู่มือการปฏิบัติการขอรับขอต่อใบอนุญาตสถานที่จำหน่าย และสะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม. [ 5 เม.ย. 2564 ]17
7 คู่มือการปฏิบัติการขอรับขอต่อใบอนุญาตสถานที่จำหน่าย และสะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. [ 5 เม.ย. 2564 ]15
8 คู่มือการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 เม.ย. 2564 ]13
9 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องคำขอถังขยะ [ 5 เม.ย. 2564 ]14
10 คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 เม.ย. 2564 ]15
11 คู่มือการปฏิบัติงานการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ [ 5 เม.ย. 2564 ]14
12 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน [ 5 เม.ย. 2564 ]16
13 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 5 เม.ย. 2564 ]17
14 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 5 เม.ย. 2564 ]15
15 คู่มือการปฏิบัติงานการให้ยืมรถเข็น เตียงผู้ป่วย แบบหมุนเวียน [ 5 เม.ย. 2564 ]17
16 ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 5 เม.ย. 2564 ]16
17 คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง [ 5 เม.ย. 2564 ]12
18 คู่มือการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน [ 2 เม.ย. 2564 ]17
19 คู่มือการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ [ 2 เม.ย. 2564 ]13
20 คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง [ 2 เม.ย. 2564 ]22
 
หน้า 1|2