เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]5
2 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ [ 20 ก.พ. 2566 ]7
3 คู่มือนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 20 ก.พ. 2566 ]1
4 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 15 ก.พ. 2566 ]8
5 คู่มือขั้นตอนของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล [ 8 เม.ย. 2565 ]80
6 คู่มือนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]118
7 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปี 2565 [ 18 พ.ย. 2564 ]90
8 คู่มือการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล [ 11 พ.ย. 2564 ]184
9 คู่มือการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ปี 2565 [ 11 พ.ย. 2564 ]93
10 คู่มือปฏิบัติงานการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 5 เม.ย. 2564 ]166
11 คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 5 เม.ย. 2564 ]161
12 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 5 เม.ย. 2564 ]159
13 คู่มือการปฏิบัติการขอจัดตั้งตลาด [ 5 เม.ย. 2564 ]163
14 คู่มือการปฏิบัติการขอรับขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 5 เม.ย. 2564 ]154
15 คู่มือการปฏิบัติการขอรับขอต่อใบอนุญาตสถานที่จำหน่าย และสะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม. [ 5 เม.ย. 2564 ]167
16 คู่มือการปฏิบัติการขอรับขอต่อใบอนุญาตสถานที่จำหน่าย และสะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. [ 5 เม.ย. 2564 ]152
17 คู่มือการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 เม.ย. 2564 ]209
18 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องคำขอถังขยะ [ 5 เม.ย. 2564 ]197
19 คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 เม.ย. 2564 ]170
20 คู่มือการปฏิบัติงานการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ [ 5 เม.ย. 2564 ]161
 
หน้า 1|2