เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง [ 4 เม.ย. 2565 ]92
2 สถิติการให้บริการงานเทศกิจ ต.ค.64 - มี.ค.65 [ 31 มี.ค. 2565 ]78
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง เม.ย. - ก.ย. 64 [ 22 ต.ค. 2564 ]147
4 สถิติให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขฯ เม.ย-ก.ย.2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]108
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการชำระภาษี เม.ย.- ก.ย. 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]103
6 สถิติการให้บริการงานเทศกิจ เม.ย. - ก.ย. 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]100
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ขอยืมรถเข็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย [ 8 เม.ย. 2564 ]164
8 สถิติการให้บริการประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 5 เม.ย. 2564 ]166
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการชำระภาษี [ 5 เม.ย. 2564 ]168
10 สถิติการให้บริการงานเทศกิจ [ 2 เม.ย. 2564 ]175
11 สถิติการให้บริการน้้ำอุปโภค-บริโภค [ 2 เม.ย. 2564 ]154
12 สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมดัดแปลงอาคาร [ 2 เม.ย. 2564 ]193