เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]21
2 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]18
3 แผนการจัดซื้อจ้างจ้าง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรประบอกสูบ 4,000 ซีซี จำนวน 1 คัน [ 3 ส.ค. 2565 ]32
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องช่วยหายใจแบบหน้าากากเต็ม พร้อมถังอัดอากาศ จำนวน 5 ชุด [ 21 มิ.ย. 2565 ]46
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บริเวณชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่ 8 [ 21 มิ.ย. 2565 ]83
6 โครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ บริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น [ 12 พ.ค. 2565 ]69
7 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรระทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริเวณโรงปุ๋ย หมู่ที่ 1 [ 12 เม.ย. 2565 ]61
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารที่พักคนงาน [ 7 มี.ค. 2565 ]97
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเทศบาล 4 ส่วนต่อขยาย (ด้านทิศตะวันออก) [ 7 มี.ค. 2565 ]87
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ สบ.ถ ๑๒-๐๐๑ แยกซอย ๑ ข้างครัวสตางค์ ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๑ [ 10 ก.พ. 2565 ]96
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ (เช่า)รถยนต์ประจำตำแหน่งนายก เทศมนตรีเมืองทับกวาง [ 28 ม.ค. 2565 ]141
12 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]85
13 แผนการจัดซื้อ โครงการก่อสร้างถนนสาย สบ.ถ 12-009 เทศบาล 5 ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านไทย [ 25 ต.ค. 2564 ]125
14 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย1 ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่1 [ 14 ก.ย. 2564 ]166
15 แผนการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน [ 9 ก.ค. 2564 ]135
16 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 22 มี.ค. 2564 ]172
17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จอ LED COLOR DISPLAY ขนาดป้ายสูง 2.88*ยาว 3.84 m. Pitch 10 mm. ชุดควบคุมพร้อมคอมพิวเตอร์ และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน [ 5 มี.ค. 2564 ]137
18 โครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี [ 3 มี.ค. 2564 ]198
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เทศบาล4 ซอย4 ถึงถนนสบ 1003 สายเจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า ชุมชนเขามัน หมู่ที่1 [ 3 มี.ค. 2564 ]134
20 โครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [ 17 ก.พ. 2564 ]222
 
หน้า 1|2|3