เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย1 ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่1 [ 14 ก.ย. 2564 ]5
2 แผนการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน [ 9 ก.ค. 2564 ]14
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 22 มี.ค. 2564 ]18
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จอ LED COLOR DISPLAY ขนาดป้ายสูง 2.88*ยาว 3.84 m. Pitch 10 mm. ชุดควบคุมพร้อมคอมพิวเตอร์ และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน [ 5 มี.ค. 2564 ]17
5 โครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี [ 3 มี.ค. 2564 ]32
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เทศบาล4 ซอย4 ถึงถนนสบ 1003 สายเจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า ชุมชนเขามัน หมู่ที่1 [ 3 มี.ค. 2564 ]15
7 โครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [ 17 ก.พ. 2564 ]18
8 แผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงส่วางเสาเหล็กไฟฟ้าความสูง 7.00 เมตร และโครวการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งโคม จำนวน 8 รายการ ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง [ 8 ก.พ. 2564 ]19
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคสล. ฝากตะแกรงเหล็กบริเวณถนนเทศบาล4 ซอย 1 ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ 1 [ 2 ก.พ. 2564 ]18
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ [ 2 ก.พ. 2564 ]14
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล2 ช่วงทางเข้าศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรีเชื่อมวัดทับกวางหมู่ที่ 4 [ 28 ม.ค. 2564 ]16
12 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ.2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]14
13 แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ (จิตรประไพชาเล่ต์) [ 28 ม.ค. 2564 ]16
14 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยอำภาร่วมใจ 1 ชุมชนหนองปู93 หมู่ที่ 3 [ 28 ม.ค. 2564 ]23
15 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 17 พ.ย. 2563 ]17
16 โครงการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย หมู่ที่ 2 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 หลัง [ 21 ต.ค. 2563 ]17
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]17
18 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลด์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สบ.ถ. 12-006 สายถนนเทศบาล 4 บริเวณหน้าครัวปอทับกวางถึงหมู่บ้านออมเงิน [ 29 เม.ย. 2563 ]23
19 การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 4 ซอย 4 ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ 1 [ 28 มี.ค. 2563 ]18
20 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน, โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลด์คอนกรีต บริเวณชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 จากหน้าร้านอาหารครัวแอ๊ดอินเด [ 28 มี.ค. 2563 ]17
 
หน้า 1|2|3