เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตปี 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]79
2 มาตราการการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 27 ต.ค. 2564 ]69
3 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เม.ย.-ก.ย.(รอบ 6 เดือน) [ 5 ต.ค. 2564 ]84
4 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 22 เม.ย. 2564 ]179
5 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 เม.ย. 2564 ]153
6 ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจฯ [ 22 เม.ย. 2564 ]151
7 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 22 เม.ย. 2564 ]139
8 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม [ 22 เม.ย. 2564 ]150
9 ประกาศมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 เม.ย. 2564 ]152