เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 22 เม.ย. 2564 ]15
2 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 เม.ย. 2564 ]12
3 ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจฯ [ 22 เม.ย. 2564 ]16
4 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 22 เม.ย. 2564 ]15
5 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม [ 22 เม.ย. 2564 ]14
6 ประกาศมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 เม.ย. 2564 ]14