เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566-2570 [ 5 ม.ค. 2566 ]8
2 แผนป้องกันการทุจริตe-PlanNACC [ 8 เม.ย. 2565 ]84
3 แผนป้องกันการทุจริตทับกวาง พ.ศ.2562-2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]99
4 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) [ 5 ต.ค. 2564 ]77
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564) [ 24 เม.ย. 2561 ]172