เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
รายงานการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสน้บสนุนนโยบายของรัฐ เทศบาลเมืองทับกวาง รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม ปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]272
2 รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]227