เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 4 การสรรหา) [ 31 มี.ค. 2564 ]63
2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 [ 31 มี.ค. 2564 ]80
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหนน่งในระดับที่สูง [ 31 มี.ค. 2564 ]71
4 ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน (แก้ไขเพิ่มเติมฉ9) [ 31 มี.ค. 2564 ]59