เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการพิจารณากำหนดเงินประโยชน์ตอบแททนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการพิจารณากำหนดเงินประโยชน์ตอบแททนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ