เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งเทศบาลเมืองทับกวาง ที่ 934/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามปกติ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งเทศบาลเมืองทับกวาง ที่ 934/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามปกติ
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ