เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาความเหมาะสมการให้เอกชนดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาความเหมาะสมการให้เอกชนดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ