เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ