เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง การรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับ(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง การรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับ(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ