เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


การรับแจ้งการรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลายกรณีมีผู้แจ้ง (ระเบียบฯข้อ๓๔และข้อ๓๕)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การรับแจ้งการรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลายกรณีมีผู้แจ้ง (ระเบียบฯข้อ๓๔และข้อ๓๕)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ