เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

    รายละเอียดข่าว

หากผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง หรือ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ท่านใดมีความประสงค์ จะเข้ามาขอรับเอกสารเกี่ยวกับใบสมัคร หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง  สามารถมาขอรับได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลเมืองทับกวาง (สนง.เทศบาลเมืองทับกวาง งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล) ในเวลาราชการ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป เว้นวันหยุดราชการ    เอกสารประกอบ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ