เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติทางสายตา ตั้งแต่วันที่ 20-23 เมษายน 2564

    รายละเอียดข่าว

การตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติทางสายตา หรือความบกพร่องทางการมองเห็น ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 20-23 เมษายน 2564 ณ โดมสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง    เอกสารประกอบ การตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติทางสายตา ตั้งแต่วันที่ 20-23 เมษายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ