เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาเหล็กไฟฟ้าแสงสว่างเสาเหล็กไฟฟ้าความเร็วสูง ๗.๐๐ เมจร และโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งโคม พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่าย จำนวน ๑๐ โครงการ ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาเหล็กไฟฟ้าแสงสว่างเสาเหล็กไฟฟ้าความเร็วสูง ๗.๐๐ เมจร และโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งโคม พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่าย จำนวน ๑๐ โครงการ ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทร
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ