เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เสาเหล็กไฟฟ้าความเร็วสูง ๗.๐๐ เมตร พร้อมหลอด แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เสาเหล็กไฟฟ้าความเร็วสูง ๗.๐๐ เมตร พร้อมหลอด แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ